W katedrze regularnie odbywają się seminaria naukowe, których uczestnicy na bieżąco prezentują i konsultują w zespole wyniki swoich prac badawczych. Z uwagi na generalnie interdyscyplinarny charakter prowadzonych w Katedrze badań naukowych i prac rozwojowych, w seminariach tych niejednokrotnie uczestniczą osoby zarówno z innych katedr Wydziału, jak i z innych współpracujących z Katedrą jednostek, w tym także zagranicznych.

 

Plan seminariów naukowych w semestrze zimowym 2014/2015

Data

Imię i nazwisko

Temat

17 listopada

Łukasz MARKIEWICZ

Przetwarzanie i analiza danych z radarów meteorologicznych w numerycznym prognozowaniu pogody

1 grudnia Tomasz BIELIŃSKI Przetwarzanie danych satelitarnych na klastrze obliczeniowym CUDA
8 grudnia Krzysztof DRYPCZEWSKI Wielowymiarowe systemy GIS
22 grudnia Marek KULAWIAK Odtwarzanie kształtu obiektów podwodnych w trzech wymiarach za pomocą pomiarów hydroakustycznych
12 stycznia Krzysztof BRUNIECKI Przetwarzanie fotogrametryczne danych satelitarnych
26 stycznia Jerzy DEMKOWICZ Hierarchiczna interpolacja danych wielorozdzielczych na mapach cyfrowych
2 marca Marek MOSZYŃSKI Non-standard scheme for numerical solution of wave equation
16 marca Marcin KULAWIAK Integracja modeli pogodowych w GIS na potrzeby przewidywania powodzi
30 marca Andrzej CHYBICKI Mapping Earth's environment using multispectral imagery – applications of Ts – VI relationship features for coastal zone area monitoring
13 kwietnia Bartosz WIŚNIEWSKI Przegląd istniejących rozwiązań z zakresu wykrywania i niwelacji wielościeżek
4 maja Jerzy DEMKOWICZ Underwater submerged objects modelling and storing in a global reference context using multiresolution spline technique
11 maja Marek KULAWIAK Reconstruction methods for 3D underwater objects using point cloud data
18 maja Andrzej CHYBICKI Coastline monitoring using remote SAR sensing  and GIS techniques
1 czerwca Tomasz BIELIŃSKI Analiza satelitarnych danych z obserwacji Ziemi otrzymywanych z systemu EUMETCAST
8 czerwca Łukasz MARKIEWICZ Processing and analysis of meteorological radar data in numerical weather prediction
15 czerwca Krzysztof BRUNIECKI Photogrammetric processing of different types of data
29 czerwca Andrzej CHYBICKI Spatial information infrastructure in marine administration – the system concept

 

Plan seminariów naukowych w semestrze letnim 2013/2014

Data

Imię i nazwisko

Temat

24 lutego

Jerzy Demkowicz

Wspomaganie realizacji zadań z wykorzystaniem map cyfrowych

3 marca

Krzysztof Bikonis

Wyznaczanie zmian położenia obiektów
na podstawie danych z sensorów inercyjnych

10 marca

Krzysztof Bruniecki

Środowisko dla geoinformatycznych usług sieciowych – kryptonim schoolofherrings

24 marca

Andrzej Chybicki

Problematyka asymilacji satelitarnych danych obserwacyjnych (EO) i radarowych w systemach NWP, w szczególności dla potrzeb "nowcastingu"

31 marca

Jacek Dąbrowski

Wykrywanie anomalii w ruchu lotniczym

7 kwietnia

Łukasz Kamiński

Algorytmy znajdywania drogi w grafach połączeń

14 kwietnia

Bartosz Wiśniewski

Wykorzystanie danych trójwymiarowych terenów miejskich w celu poprawy jakości pozycjonowania i nawigacji

5 maja

Marcin Kulawiak

Zagadnienia analitycznej geowizualizacji danych przestrzennych

12 maja

Magne Vestrheim

(University of Bergen)

Piezoceramic transducers and their applications

19 maja

Adrian Bekasiewicz, Karol Bizewski, Adam Dziekoński, Mateusz Rzymowski, Przemysław Woźnica, ...

(Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, WETI PG)

System nawigacji wewnątrz budynków

26 maja

Zbigniew Łubniewski

Sonary wielowiązkowe w rozpoznawaniu
i klasyfikacji dna morskiego

2 czerwca

Tomasz Bieliński

Przetwarzanie danych geoinformatycznych /satelitarnych na klastrze obliczeniowym CUDA

9 czerwca

Krzysztof Drypczewski

Wielowymiarowe systemy GIS

16 czerwca

Marek Kulawiak

Odtwarzanie kształtu obiektów podwodnych
w trzech wymiarach za pomocą pomiarów hydroakustycznych