Promocje doktorskie

Lp.
Imię i Nazwisko
Tytuł rozprawy
Data obrony / data nadania stopnia
Promotor

1.

Marek Moszyński

Metody rozwiązania zagadnienia odwrotnego w estymacji siły celu ryb

18.11.1997

dr hab. inż. A. Stepnowski, prof. nadzw. PG

2.

Krzysztof Zachariasz

Akustyczny system do pomiaru parametru nieliniowości B/A środowiska wodnego z wykorzystaniem modelu parabolicznego

09.12.1997

dr hab. inż. A. Stepnowski, prof. nadzw. PG

3.

Zbigniew Łubniewski

Zastosowanie analizy fraktalnej i filtracji odwrotnej do zdalnej klasyfikacji i monitoringu dna morskiego

23.04.2001

prof. dr hab. inż. A. Stepnowski, prof. nadzw. PG

4.

Tran Van Dung

Zastosowanie metod neuronowo-rozmytych i drzew decyzyjnych do rozpoznawania typu dna morskiego z przetwarzanych sygnałów echa

17.12.2002

prof. dr hab. inż. A. Stepnowski, prof. nadzw. PG

5.

Jerzy Demkowicz

Trójwymiarowe obrazowanie dna morskiego ze szczególnym uwzględnieniem wód płytkich

08.11.2005

prof. dr hab. inż. A. Stepnowski, prof. zw. PG

6.

Krzysztof Bikonis

Algorytmy rekonstrukcji kształtu dna morskiego i trójwymiarowa wizualizacja obiektów podwodnych

18.11.2007

dr hab. inż. M. Moszyński, prof. nadzw. PG

7.

Marcin Kulawiak

Algorytmy przetwarzania i wizualizacji danych dotyczących bezpieczeństwa infrastruktur krytycznych oraz symulacji i analizy zagrożeń

23.11.2010

prof. dr hab. inż. A. Stepnowski, prof. zw. PG

8.

Andrzej Chybicki

Algorytmy analizy i przetwarzania danych z sonarów wielowiązkowych w rozproszonych systemach GIS

15.02.2011

dr hab. inż. M. Moszyński, prof. nadzw. PG

9.

Łukasz Kamiński

Mobilny system informacji przestrzennej wspomagający nawigację osób niewidomych w terenie miejskim

19.06.2012

prof. dr hab. inż. A. Stepnowski, prof. zw. PG

10.

Krzysztof Bruniecki

Integracja danych przestrzennych z satelitarnych i lotniczych sensorów obrazujących w systemach czasu rzeczywistego

16.10.2012

dr hab. inż. M. Moszyński, prof. nadzw. PG

11.

Maciej Kokot

Detekcja i wyznaczanie grubości warstw monomolekularnych z rozdzielczością poniżej 1nm w oparciu o transkonduktancję tranzystora typu ISFET

22.01.2013

dr hab. inż. Piotr Płotka

12.

Krzysztof Czarnecki

Gradient zespolonej fazy krótkoczasowej transformaty Fouriera w analizie spektrograficznej

17.12.2013

dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. nadzw. PG

13.

Przemysław Falkowski-Gilski

Badanie i analiza efektywności transmisji w radiofonii cyfrowej DAB+

25.01.2018

dr hab. inż. Jacek Stefański, prof. nadzw. PG

dr inż. Sławomir Gajewski (promotor pomocniczy)

 

Stopnie doktora habilitowanego

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy

Data nadania

1.

Andrzej Stepnowski

Zarys teorii i technika hydroakustycznych metod oceny siły celu i populacji ryb

1992 rok

2.

Marek Moszyński

„Statistical Analysis for Digital Signal Processing of Pelagic Fish Echoes”
(„Zastosowanie analizy statystycznej w cyfrowym przetwarzaniu ech hydroakustycznych od ryb pelagicznych”)

06.06.2006

3.

Zbigniew Łubniewski

Opracowanie i praktyczna weryfikacja nowatorskiej metodologii klasyfikacji i obrazowania dna morskiego opartej na akustycznej obserwacji pionowej i szerokokątnej zintegrowanej z przetwarzaniem innych danych pomiarowych

24.02.2015

4.

Marcin Kulawiak

Analiza danych o charakterze geograficznym w interaktywnych Systemach Informacji Przestrzennej

20.11.2018

 

Tytuł naukowy profesora

30.11.2001 r. - prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski