KSGI

Kierownik
dr hab. inż. Marek  MOSZYŃSKI, prof. nadzw. PG
budynek A pok. 742
tel. 48 58 348 6141      marmo@eti.pg.edu.pl
 

Sekretariat
Anna BIKONIS
budynek A pok. 744
tel. 48 58 347 2939      ksg@eti.pg.edu.pl

Aktualności
Nauka

 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.