Studia I stopnia

Dla studentów studiów I stopnia kierunku Informatyka Katedra Systemów Geoinformatycznych oferuje grupę zajęć tematycznych związanych z podstawami wykorzystania technik systemów geoinformacyjnych oraz systemów i technologii mobilnych. W szczególności, Katedra oferuje profil dyplomowania Systemy geoinformatyczne.

Program nauczania w ramach profilu jest ukierunkowany na specjalizację z zakresu wykorzystania, projektowania oraz programowania rozwiązań IT opartych o przetwarzanie, analizę i wizualizację danych przestrzennych. Program jest uzupełniony o przedmioty z obszaru nawigacji oraz pozycjonowania (GNSS) oraz wiedzę z zakresu systemów współpracujących z systemami GIS (elementów aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych, data science, systemy wirtualnej rzeczywistości). W szczególności, ramach przedmiotów "Przetwarzanie danych na platformach mobilnych", "Systemy nawigacji satelitarnej GPS i Galileo" oraz "Podstawy kartografii cyfrowej" studenci zapoznają się z najczęściej stosowanymi technikami przetwarzania danych przestrzennych. Zajęcia w ramach profilu przygotowują też studentów do studiów II stopnia na specjalności Technologie geoinformatyczne i mobilne.