Studia I stopnia

Dla studentów studiów I stopnia kierunku Informatyka Katedra Systemów Geoinformatycznych oferuje grupę zajęć tematycznych związanych z podstawami wykorzystania technik systemów geoinformacyjnych oraz systemów i technologii mobilnych.

W ramach przedmiotów "Przetwarzanie danych na platformach mobilnych", "Systemy nawigacji satelitarnej GPS i Galileo" oraz "Podstawy kartografii cyfrowej" studenci zapoznają się z najczęściej stosowanymi technikami przetwarzania danych przestrzennych przygotowującymi ich do studiów II stopnia.