Technologie geoinformatyczne i mobilne

Katedra Systemów Geionformatycznych oferuje atrakcyjną specjalność dydaktyczną „Technologie geoinformatyczne i mobilne” dla studentów studiów II stopnia, którzy chcą zdobyć wiedzę zarówno z nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych oraz zagadnień specjalistycznych z obszaru systemów mapowania i przetwarzania danych przestrzennych.

Program nauczania przystosowany jest do zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów w dwóch podstawowych nurtach: systemów informacji przestrzennej (systemy zarządzania informacją przestrzenną, w tym sieciowe, bazy danych przestrzennych, mapy cyfrowe, systemy nawigacji satelitarnej) oraz technologii mobilnych (zaawansowane programowanie urządzeń mobilnych, w tym współpraca z różnymi protokołami sieciowymi i programowanie aplikacji internetowych, zastosowania urządzeń mobilnych, w tym geoinformatyczne oraz multimedialne).

Aby sprostać bieżącym trendom rozwoju IT, program kształcenia oraz wyposażenie sprzętowe jest regularnie aktualizowane i unowocześniane.

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie między innymi w takich firmach jak Intel, Boeing-Jeppesen, Petrobaltic, Instytut Morski, WB Electronics, Escort, OPEGIEKA , Famoc, BT Skyrise, Lufthansa, Kongsberg, Thales oraz wielu innych.

Dla osób wyróżniających się, oferujemy współpracę naukową oraz badawczo-rozwojową. Zapraszamy osoby aktywne, chcące poszerzać swoją wiedzę i szukające nowych wyzwań w obszarze B+R. Oferujemy możliwość współpracy zarówno w czasie studiów jak i po ich ukończeniu, uczestnictwo w europejskich projektach badawczo-rozwojowych oraz w badaniach realizowanych przez zespół Katedry.

 

Międzyuczelniany kierunek studiów

Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Więcej informacji znajdziesz tutaj.