Katedra Systemów Geoinformatycznych prowadzi szeroko zakrojoną współpracę zarówno z innymi ośrodkami badawczymi, jak również z przemysłem.

Na polu krajowym Katedra współpracuje z następującymi jednostkami:

 • Boeing-Jeppesen,
 • Escort,
 • Instytut Morski,
 • Intel,
 • OPEGIEKA,
 • Petrobaltic,
 • WB Electronics.

Wśród zagranicznych partnerów KSG znajdują się:

 • Biosonics,
 • Being,
 • C-Map Italy,
 • University of Crete,
 • Dartcom,
 • Hellenic Centre for Marine Research,
 • Kongsberg,
 • Lufthansa,
 • Reson,
 • Thales,
 • University of New Hampshire.