Przydzielone tematy projektów dyplomowych inżynierskich Przydzielone tematy projektów dyplomowych inżynierskich

Praca dyplomowa magisterska Tematy prac dyplomowych magisterskich 2019/2020 w języku polskim - plik do pobrania Tematy prac dyplomowych magisterskich 2019/2020 w języku angielskim - plik do...

Newsletter akcji COST CA15104 Newsletter akcji COST CA15104

Newsletter akcji COST CA15104
Serdecznie zapraszamy do przeczytania pierwszego newslettera akcji COST CA15104 pod redakcją nowego reprezentanta młodych naukowców ECI dr. inż. Piotra Rajchowskiego! Wewnątrz znaleźć można zarówno informacje o samej akcji, wywiady z naukowcami uczestniczącymi w międzynarodowym projekcie IRACON, jak i wybrane zagadnienia z poszczególnych grup roboczych omówione w trakcie ostatniego spotkania w Oulu. Warto zaznaczyć, iż jedna z sekcji poświęcona jest badaniom modelowania kanału radiowego z uwzględnieniem zjawiska depolaryzacji fali, która jest wynikiem współpracy Politechniki Gdańskiej i University of Lisbon.

Lista przydzielonych i wolnych tematów prac dyplomowych magisterskich Lista przydzielonych i wolnych tematów prac dyplomowych magisterskich

Lista przydzielonych i wolnych tematów prac dyplomowych magisterskich
Lista przydzielonych i wolnych tematów prac dyplomowych inżynierskich dla specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne do realizacji w roku akad. 2018/2019 dostępna jest do pobrania. W dalszym toku należy wypełnić i wydrukować 3 egzemplarze karty dyplomanta ze strony www Dziekanatu. Jeden egzemplarz karty dyplomanta podpisany proszę zostawić u opiekuna pracy, a dwa pozostałe egzemplarze proszę złożyć w sekretariacie katedry (p. EA 429) do 28 czerwca 2019 r. Osoby, które dotychczas nie wybrały tematu mogą to zrobić bezpośrednio w sekretariacie Katedry (p. 429EA) do 28 czerwca 2019 r.

Tematy prac dyplomowych magisterskich dla specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne do realizacji w roku akad. 2019/2020 Tematy prac dyplomowych magisterskich dla specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne do realizacji w roku akad. 2019/2020

Tematy prac dyplomowych magisterskich dla specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne do realizacji w roku akad. 2019/2020
Lista tematów oraz szczegółowe informacje można znaleźć w gablocie i na stronach WWW Katedry: http://eti.pg.edu.pl/katedra-systemow-i-sieci-radiokomunikacyjnych/prace-dyplomowe. Wyboru tematu pracy dyplomowej magisterskiej należy dokonać wyłącznie poprzez stronę https://radiokom.eti.pg.gda.pl do dnia 13 czerwca 2019 r. do godziny 15:00 włącznie, podając maksymalnie 4 warianty wyboru.

Obrony projektów grupowych Obrony projektów grupowych

Obrony projektów grupowych
W dniu 30.05.2019 (czwartek) w sali 427 odbędą się obrony projektów grupowych w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych. W załączniku znajduje się dokument z opisanymi szczegółowymi wymaganiami i zasadami dla każdej z grup projektowych.

Wizytówka Katedry Wizytówka Katedry

e-mail: radiokom@eti.pg.edu.pl      facebook: KSiSRPG Kierownik dr hab. inż. Jacek Stefański, prof. nadzw. PG budynek A pok. 432 Tel.: +48 58 347 1566     e-mail: jstef@eti.pg.edu.pl ...

Alicja Olejniczak z nagrodą w Konkursie Młodych Autorów Alicja Olejniczak z nagrodą w Konkursie Młodych Autorów

Alicja Olejniczak z nagrodą w Konkursie Młodych Autorów
W dniach 25 - 27 czerwca 2019 r. podczas Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2018 odbył się konkurs na najlepszy referat wygłoszony przez młodego autora przed doktoratem w wieku do 35. lat. Do tego konkursu zgłosiło się 20 uczestników. Komisja konkursowa przyznała trzy nagrody i dwa wyróżnienia, przy czym z nagrodami były związane gratyfikacje pieniężne, sfinansowane przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. W konkursie II miejsce zajęła nasza doktorantka mgr inż. Alicja Olejniczak za referat "Detekcja warunków LOS i NLOS w środowisku wewnątrzbudynkowym przy użyciu algorytmu głębokiego uczenia". Serdecznie gratulujemy!

The certificate of the requirements compliance of the ISO 9001:2015 standard The certificate of the requirements compliance of the ISO 9001:2015 standard

The certificate of the requirements compliance of the ISO 9001:2015 standard
Środowiskowe Laboratorium Systemów Łączności Bezprzewodowej dla Potrzeb Specjalnych complies with the requrements of the Standard ISO 9001:2015.

Awans naukowy Jarosława Sadowskiego Awans naukowy Jarosława Sadowskiego

Awans naukowy Jarosława Sadowskiego
W dniu 18.06.2019 r. Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nadała pracownikowi Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, Jarosławowi Sadowskiemu, stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Certyfikat spełnienia wymagań Normy ISO 9001:2015 Certyfikat spełnienia wymagań Normy ISO 9001:2015

Certyfikat spełnienia wymagań Normy ISO 9001:2015
Środowiskowe Laboratorium Systemów Łączności Bezprzewodowej dla Potrzeb Specjalnych, działające w strukturze Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, uzyskało certyfikat potwierdzający, że wdrożony w laboratorium system zarządzania jakością jest zgodny z normą ISO 9001:2015.

Dr inż. Piotr Rajchowski wybrany reprezentantem młodych naukowców międzynarodowego projektu IRACON Dr inż. Piotr Rajchowski wybrany reprezentantem młodych naukowców międzynarodowego projektu IRACON

Dr inż. Piotr Rajchowski wybrany reprezentantem młodych naukowców międzynarodowego projektu IRACON
Z dumą i przyjemnością informujemy, iż 27 maja 2019 r. podczas spotkania technicznego w Oulu (Finlandia) pracownik naszej Katedry dr inż. Piotr Rajchowski został wybrany reprezentantem młodych naukowców ECI (Early Carrier Investigator) międzynarodowego projektu IRACON. Swoją kadencję będzie pełnił, aż do zakończenia akcji COST CA15104 propagując i koordynując działania projektu związane m.in. z nawiązywaniem współpracy pomiędzy młodymi naukowcami a międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, wdrażaniem młodych naukowców w świat nauki np. poprzez krótkookresowe misje badawcze STSM (Short-Term Scientific Missions) oraz rozpowszechnianiem wyników badań prowadzonych w ramach projektu IRACON na forum międzynarodowym.