Publikacje JCR Publikacje JCR

Do najważniejszych publikacji naukowych pracowników Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych można zaliczyć listę poniższych artykułów zamieszczonych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej...

Poetyckie pranie na WETI Poetyckie pranie na WETI

Poetyckie pranie na WETI
Studencki Klub Dyskusyjny "Daimonion", Gdański Klub Poetów, Stowarzyszenie Autorów Polskich - Oddział w Gdańsku oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG mają zaszczyt zaprosić na "Poetyckie pranie na WETI". Poetyckie pranie zostanie rozwieszone 14-go października o 8.00 w łączniku pomiędzy starym a nowym budynkiem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz na holu na parterze w nowym budynku tego wydziału.

O katedrze O katedrze

Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych należy do grona najstarszych jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału ETI. Jej początki sięgają 1946 roku, kiedy to jeszcze w ramach Wydziału...

Przedmioty Przedmioty

Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na portalu Moja PG , a także w Systemie Informacji o Salach SIS .   Studia I stopnia stacjonarne WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI ...

Specjalność Specjalność

Charakterystyka prowadzonych zajęć w ramach specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne (studia II stopnia): zajęcia wykładowe z zakresu podstaw działania współczesnych systemów i urządzeń...

Profil dyplomowania Profil dyplomowania

Charakterystyka prowadzonych zajęć w ramach profilu dyplomowania Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne (studia I stopnia): zajęcia wykładowe z zakresu podstaw działania współczesnych systemów i...

Strumień Strumień

Charakterystyka prowadzonych zajęć w ramach strumienia Telekomunikacja (studia I stopnia): Wiedza specjalistyczna otrzymywana na strumieniu Telekomunikacja związana jest z: podstawami...

Wizytówka Katedry Wizytówka Katedry

e-mail: radiokom@eti.pg.edu.pl      facebook: KSiSRPG Kierownik dr hab. inż. Jacek Stefański, prof. uczelni budynek A pok. 432 Tel.: +48 58 347 1566     e-mail: jstef@eti.pg.edu.pl ...

Seminarium Seminarium

W Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych odbywają się zarówno cykliczne seminaria, na których pracownicy i doktoranci przedstawiają wyniki swoich prac badawczych, jak i wystąpienia gości spoza...

Prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski laureatem Nagrody "Polska dla świata" Prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski laureatem Nagrody "Polska dla świata"

Prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski laureatem Nagrody "Polska dla świata"
W dniu 28 września 2019r. w sali konferencyjnej im. Jana Olszewskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. ppłk. Jana Kowalewskiego. Decyzją Kapituły Konkursowej laureatem Nagrody w kategorii „Polska dla świata” został prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski pracujący w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych. Statuetkę wykonaną z brązu oraz dyplom wręczali dr Karol Nawrocki, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prof. dr. hab. inż. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej, Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Hugo Kowalewski-Ferreira, wnuk patrona Nagrody.

Konsultacje Konsultacje

KONSULTACJE semestr ZIMOWY 2019/2020 Imię i Nazwisko Dzień tyg. Godz. Sala dr hab. inż. J. Stefański Czwartek 12:00 - 13:00 432 EA dr hab. inż. J. Sadowski ...

11. spotkanie w ramach akcji COST CA15104 w Gdańsku 11. spotkanie w ramach akcji COST CA15104 w Gdańsku

11. spotkanie w ramach akcji COST CA15104 w Gdańsku
W dniach 4-6 września, kolejne, 11. spotkanie w ramach akcji COST CA15104 odbędzie się... w Gdańsku na wydziale Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG Politechnika Gdańska organizowane przez Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych! Jak widzicie na zdjęciu, komitet organizacyjny jest już w pełni gotowy i czeka niecierpliwie na rozpoczęcie spotkania! Wyrazy podziękowania składamy firmie Radmor, która wsparła Nas materiałami promocyjnymi.

Seminarium naukowe Jerzego Kowalewskiego z Karlsruhe Institute of Technology Seminarium naukowe Jerzego Kowalewskiego z Karlsruhe Institute of Technology

Seminarium naukowe Jerzego Kowalewskiego z Karlsruhe Institute of Technology
Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe zorganizowane przez Katedrę Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz Wydział IV Nauk Technicznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, podczas którego wystąpi Pan Jerzy Kowalewski.

Przydzielone tematy projektów dyplomowych inżynierskich Przydzielone tematy projektów dyplomowych inżynierskich

Praca dyplomowa magisterska Tematy prac dyplomowych magisterskich 2019/2020 w języku polskim - plik do pobrania Tematy prac dyplomowych magisterskich 2019/2020 w języku angielskim - plik do...

Newsletter akcji COST CA15104 Newsletter akcji COST CA15104

Newsletter akcji COST CA15104
Serdecznie zapraszamy do przeczytania pierwszego newslettera akcji COST CA15104 pod redakcją nowego reprezentanta młodych naukowców ECI dr. inż. Piotra Rajchowskiego! Wewnątrz znaleźć można zarówno informacje o samej akcji, wywiady z naukowcami uczestniczącymi w międzynarodowym projekcie IRACON, jak i wybrane zagadnienia z poszczególnych grup roboczych omówione w trakcie ostatniego spotkania w Oulu. Warto zaznaczyć, iż jedna z sekcji poświęcona jest badaniom modelowania kanału radiowego z uwzględnieniem zjawiska depolaryzacji fali, która jest wynikiem współpracy Politechniki Gdańskiej i University of Lisbon.

Lista przydzielonych i wolnych tematów prac dyplomowych magisterskich Lista przydzielonych i wolnych tematów prac dyplomowych magisterskich

Lista przydzielonych i wolnych tematów prac dyplomowych magisterskich
Lista przydzielonych i wolnych tematów prac dyplomowych inżynierskich dla specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne do realizacji w roku akad. 2018/2019 dostępna jest do pobrania. W dalszym toku należy wypełnić i wydrukować 3 egzemplarze karty dyplomanta ze strony www Dziekanatu. Jeden egzemplarz karty dyplomanta podpisany proszę zostawić u opiekuna pracy, a dwa pozostałe egzemplarze proszę złożyć w sekretariacie katedry (p. EA 429) do 28 czerwca 2019 r. Osoby, które dotychczas nie wybrały tematu mogą to zrobić bezpośrednio w sekretariacie Katedry (p. 429EA) do 28 czerwca 2019 r.

Tematy prac dyplomowych magisterskich dla specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne do realizacji w roku akad. 2019/2020 Tematy prac dyplomowych magisterskich dla specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne do realizacji w roku akad. 2019/2020

Tematy prac dyplomowych magisterskich dla specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne do realizacji w roku akad. 2019/2020
Lista tematów oraz szczegółowe informacje można znaleźć w gablocie i na stronach WWW Katedry: http://eti.pg.edu.pl/katedra-systemow-i-sieci-radiokomunikacyjnych/prace-dyplomowe. Wyboru tematu pracy dyplomowej magisterskiej należy dokonać wyłącznie poprzez stronę https://radiokom.eti.pg.gda.pl do dnia 13 czerwca 2019 r. do godziny 15:00 włącznie, podając maksymalnie 4 warianty wyboru.