Uroczysta Akademia Honorowych Dawców Krwi Uroczysta Akademia Honorowych Dawców Krwi

Uroczysta Akademia Honorowych Dawców Krwi
23 listopada 2019 r. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyła się - w ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża - Uroczysta Akademia Honorowych Dawców Krwi, podczas której - na wniosek Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku - odznaczono blisko stu gdańskich krwiodawców oraz ogłoszono wyniki organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż (PCK) XVI edycji turnieju "Młoda krew ratuje życie".

Dr inż. Krzysztof Kamil Cwalina powołany na wiceprzewodniczącego-juniora komisji F Komitetu Narodowego ds. Współpracy z URSI Dr inż. Krzysztof Kamil Cwalina powołany na wiceprzewodniczącego-juniora komisji F Komitetu Narodowego ds. Współpracy z URSI

Dr inż. Krzysztof Kamil Cwalina powołany na wiceprzewodniczącego-juniora komisji F Komitetu Narodowego ds. Współpracy z URSI
Mamy wielką radość poinformować, że dr inż. Krzysztof Kamil Cwalina został powołany na wiceprzewodniczącego-juniora komisji F Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Radiowych (URSI) na kadencję w latach 2019-2022. Aktu powołania dokonał Przewodniczący Komitetu Narodowego URSI - prof. dr hab. inż. Józef Modelski.

O katedrze O katedrze

Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych należy do grona najstarszych jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału ETI. Jej początki sięgają 1946 roku, kiedy to jeszcze w ramach Wydziału...

50-lecie doktoratu dr inż. Teresy Ekiert 50-lecie doktoratu dr inż. Teresy Ekiert

50-lecie doktoratu dr inż. Teresy Ekiert
Doktor inżynier Teresa Ekiert w 1957 roku uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera a od 1958 do 1969 roku pracowała na stanowisku asystenta. W 1969 roku uzyskała tytuł doktora nauk technicznych i od tej pory nieprzerwanie do 2003 roku pracowała na stanowisku adiunkta.

Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia w 2018 roku Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia w 2018 roku

Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia w 2018 roku
Miło nam poinformować, że pracownicy Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych zostali wyróżnieni Nagrodami Rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia w 2018 roku!

Warsztaty "IoT-Health 2020: 3rd Intermational Workshop on IoT Enabling Technologies in Healthcare" Warsztaty "IoT-Health 2020: 3rd Intermational Workshop on IoT Enabling Technologies in Healthcare"

Warsztaty "IoT-Health 2020: 3rd Intermational Workshop on IoT Enabling Technologies in Healthcare"
Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt. "IoT-Health 2020: 3rd Intermational Workshop on IoT Enabling Technologies in Healthcare", które odbędą się 11-go czerwca 2020 roku w Dublinie w ramach IEEE International Conference on Communications. Jednym z organizatorów tych warsztatów jest dr inż. Sławomir J. Ambroziak!

Konsultacje Konsultacje

KONSULTACJE semestr ZIMOWY 2019/2020 Imię i Nazwisko Dzień tyg. Godz. Sala dr hab. inż. J. Stefański Czwartek 12:00 - 13:00 432 EA dr hab. inż. J. Sadowski ...

11. Newsletter akcji COST CA15104 11. Newsletter akcji COST CA15104

11. Newsletter akcji COST CA15104
Pod redakcją reprezentanta młodych naukowców ECI dr. inż. Piotra Rajchowskiego opublikowano 11. numer newslettera akcji COST-IRACON CA15104. Zawiera on podsumowanie ostatniego spotkania grupy roboczej, które odbyło się Gdańsku i było organizowane przez Katedrę Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych. W newsletterze zawarto streszczenie czterech referatów wokół których toczyła się żywa dyskusja w czasie obrad, posumowanie działalności każdej z grup roboczych oraz wywiady z dwiema osobami silnie powiązanymi z akcją.

Wizytówka Katedry Wizytówka Katedry

Kierownik dr hab. inż. Jacek Stefański, prof. uczelni budynek A pok. 432 Tel.: +48 58 347 1566     e-mail: jstef@eti.pg.edu.pl Z-ca kierownika dr hab. inż. Jarosław Sadowski, prof....

Patenty Patenty

W przeciągu ostatnich kilku lat zespół Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych otrzymał następujące patenty oraz prawa ochronne: Patent nr 232919 na wynalazek pt. Układ do wykrywania i...

Osiągnięcia innowacyjne Osiągnięcia innowacyjne

Do najważniejszych osiągnięć innowacyjnych w ostatnim czasie można zaliczyć: opracowanie mobilnej stacji bezprzewodowego monitoringu powietrza atmosferycznego , wdrożonej do eksploatacji w...

XVII Krajowa Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR XVII Krajowa Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR

XVII Krajowa Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR
W dniach 9 – 10 października 2019 r. odbyła się XVII Krajowa Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności, organizowana przez Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Akademii Marynarki Wojennej w Juracie. W konferencji wzięli udział pracownicy naszej Katedry i wygłosili referaty dotyczące bezpieczeństwa i obronności kraju oraz charakterystyki systemów 5G.

Publikacje JCR Publikacje JCR

Do najważniejszych publikacji naukowych pracowników Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych można zaliczyć listę poniższych artykułów zamieszczonych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej...

Poetyckie pranie na WETI Poetyckie pranie na WETI

Poetyckie pranie na WETI
Studencki Klub Dyskusyjny "Daimonion", Gdański Klub Poetów, Stowarzyszenie Autorów Polskich - Oddział w Gdańsku oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG mają zaszczyt zaprosić na "Poetyckie pranie na WETI". Poetyckie pranie zostanie rozwieszone 14-go października o 8.00 w łączniku pomiędzy starym a nowym budynkiem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz na holu na parterze w nowym budynku tego wydziału.

Przedmioty Przedmioty

Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na portalu Moja PG , a także w Systemie Informacji o Salach SIS .   Studia I stopnia stacjonarne WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI ...

Specjalność Specjalność

Charakterystyka prowadzonych zajęć w ramach specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne (studia II stopnia): zajęcia wykładowe z zakresu podstaw działania współczesnych systemów i urządzeń...