Certyfikat IEEE TSP 2017 dla A. Czapiewskiej

W dniach 5-7 lipca 2017 dr inż. Agnieszka Czapiewska uczestniczyła w międzynarodowej konferencji Telecommunications and Signal Processing TSP 2017, która odbywała się w hiszpańskiej Barcelonie.

Podczas konferencji zaprezentowano referat pt. New Indoor Positioning Algorithm for Distance Measurements. Uczestnictwo zostało potwierdzone certyfikatem.

Załączone pliki