Certyfikat IRACON 2017

W dniach 1-3 marca b.r. w ramach akcji COST CA15104 IRACON (Inclusive Radio Communication Networks for 5G and Beyond), we współpracy z WiBEC (Wireless In-Body Environment), zorganizowano na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie pierwszą Szkołę w zakresie anten i modelowania propagacji fal radiowych w sieciach Body Area Networks.

Zajęcia przeprowadzane były przez znanych naukowców z całego świata. Jednym z prowadzących był dr inż. Sławomir J. Ambroziak, którego wyniki wspólnie prowadzonych badań z prof. Luisem M. Correia przedstawiono podczas sesji szkoleniowej: Static & Dynamic On- and Off-Body Propagation Channel Modelling. Uczestnikami Szkoły byli trzej doktoranci i pracownicy Naszej Katedry: Krzysztof Cwalina, Paweł Kosz oraz Piotr Rajchowski, którzy otrzymali dofinansowanie w formie grantu
w ramach akcji COST CA15104 IRACON. Aktywne uczestnictwo w cyklu zajęć zostało potwierdzone certyfikatami.

Załączone pliki