Dr inż. Krzysztof Kamil Cwalina wybrany regionalnym delegatem stowarzyszenia EURACON

Z przyjemnością informujemy, iż 13 grudnia 2019 r. pracownik naszej Katedry dr inż. Krzysztof K. Cwalina został wybrany regionalnym delegatem ERD (Elected Regional Delegates) europejskiego stowarzyszenia EURACON (European Association of Communications and Networking). Tym samym w trakcie trwania 3-letniej kadencji w latach 2020-2022 będzie m.in. członkiem i uczestnikiem spotkań Zgromadzenia Delegatów DA (Delegates Assembly) EURACON. Warto zaznaczyć, iż na przyszłą kadencję wybrano 6-ściu delegatów regionalnych reprezentujących zarówno region Europy, jak i regiony spoza Europy (łącznie 17 regionów geograficznych).

Celem stowarzyszenia i delegatów go reprezentujących jest wspieranie, koordynowanie i rozwój aktywności w Europie, związanych z badaniami naukowymi i edukacją w dziedzinie sieci telekomunikacyjnych. Jedną z takich aktywności jest m.in. międzynarodowy projekt IRACON w ramach akcji COST CA15104.

Listę delegatów na najbliższą kadencję oraz możliwości współpracy i członkostwa można znaleźć na oficjalnej stronie EURACON.

Galeria zdjęć