Konferencja SECON 2017

W dniach 20-21 kwietnia 2017 r. odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2017, organizowana na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W konferencji wzięło udział 4 studentów studiów II stopnia z Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, którzy wygłosili referaty pt.:

  • Jan Kozakiewicz: Badania i analiza depolaryzacji fal radiowych w sieciach WBAN typu off-body,
  • Szymon Bosak: Inteligentny system do monitorowania osób starszych,
  • Robert Burczyk: Bezprzewodowy system monitorowania osoby starszej,
  • Damian Gierczak: Stanowisko pomiarowe do badań tłumienia propagacyjnego.

Ponadto w Konferencji wzięło udział 3 doktorantów: Piotr Rajchowski, Paweł Kosz i Krzysztof Cwalina, którzy wygłosili referaty pt.:

  • Piotr Rajchowski: Implementacja łącza radiowego z użyciem urządzeń USRP dla potrzeb szybkiej transmisji danych do zastosowań specjalnych,
  • Paweł Kosz: Pomiarowe badania propagacyjne w sieciach WBAN w środowisku kabiny promu pasażerskiego,
  • Krzysztof Cwalina: Badanie i analiza metod alokacji strumieni danych w heterogenicznych sieciach WBAN.

Autorzy referatów zostali nagrodzeni przez Komisję Programową Konferencji pod przewodnictwem prof. dra hab. inż. Andrzeja Dobrowolskiego, Dziekana Wydziału Elektroniki WAT:

  • Krzysztof Cwalina - I nagrodą wśród Doktorantów,
  • Piotr Rajchowski - nagrodą specjalną wśród Doktorantów,
  • Paweł Kosz - nagrodą specjalną wśród Doktorantów.

Załączone pliki