Konferencja SECON 2018

W dniach 26-27 kwietnia 2018 r. odbyła się XXXIV Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON’2018, organizowana na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W konferencji wzięło udział 4 studentów studiów II stopnia, którzy wygłosili referaty pt.:

  • Robert Burczyk: Bezprzewodowy system monitorowania warunków wewnątrz szklarniowych,
  • Damian Gierczak: Realizacja elementów składowych łącza radiowego z użyciem urządzeń radia programowalnego typu USRP,
  • Martyna Przybyłowicz: Badanie i analiza rozkładu natężenia pola elektrycznego w pobliżu wybranych stacji bazowych telefonii komórkowej,
  • Łukasz Zabłocki: Projekt i implementacja modulatora QPSK na platformie FPGA.

Ponadto w Konferencji wzięło udział 2 doktorantów: Paweł Kosz i Szymon Wiszniewski, którzy wygłosili referaty pt.:

  • Paweł Kosz: Propozycja modelu tłumienia systemowego dla radiowej sieci BAN pracującej w środowisku promu pasażerskiego,
  • Szymon Wiszniewski: Koncepcja oraz budowa modułu lokalizacyjnego w projekcie „Innowacyjna metoda lokalizowania statków powietrznych w rozproszonym systemie VCS (VCS-MLAT)”.

Autorzy referatów zostali nagrodzeni przez Komisję Programową Konferencji pod honorowym przewodnictwem płk. dra hab. inż. prof. WAT Tadeusza Szczurka, J. M. Rektora WAT oraz pod przewodnictwem dra hab. inż. Andrzeja Dobrowolskiego, Dziekana Wydziału Elektroniki WAT:

  • Martyna Przybyłowicz – najlepszy referat w sesji Modelowanie i analiza numeryczna,
  • Szymon Wiszniewski - najlepszy referat w sesji Radioelektronika.

Załączone pliki