Nominacja Ministra Obrony Narodowej dla R. Katulskiego

Prof. dr hab. inż. R. Katulski został powołany przez Ministra Obrony Narodowej na członka Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Łączności.

Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się w poniedziałek 18 grudnia o godz. 12.00 w siedzibie Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu.

Załączone pliki