Nominacja URSI dla R. Katulskiego

Prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski został powołany na członka Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych URSI (Union Radio-Scientifique Internationale).

Organizacja międzynarodowa URSI, wraz z jej polskim oddziałem URSI Poland, zajmuje się stymulowaniem i koordynowaniem badań oraz wymiany naukowej w dziedzinie techniki bezprzewodowej.

Załączone pliki