Prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski laureatem Nagrody "Polska dla świata"

W dniu 28 września 2019r. w sali konferencyjnej im. Jana Olszewskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. ppłk. Jana Kowalewskiego.

Decyzją Kapituły Konkursowej laureatem Nagrody w kategorii „Polska dla świata” został prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski pracujący w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych. Statuetkę wykonaną z brązu oraz dyplom wręczali dr Karol Nawrocki, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prof. dr. hab. inż. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej, Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Hugo Kowalewski-Ferreira, wnuk patrona Nagrody.

Uroczystość uświetnił swoim występem Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod batutą prof. Mariusza Mroza.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski jest doświadczonym nauczycielem akademickim, profesorem Politechniki Gdańskiej. Od samego początku jego aktywność zawodowa związana była w głównym nurcie z zastosowaniem techniki radiowej w telekomunikacji morskiej. Uhonorowany m.in. za opracowanie i wykonanie pod jego kierunkiem rozwiązań systemowych i urządzeniowych elementów walki elektronicznej, w ramach kierowanych projektów badawczo-rozwojowych i rozpraw doktorskich np. systemu demonstratora technologicznego do wykrywania i przeciwdziałania atakom elektronicznym typu spoofing w systemie nawigacyjnym GPS. Opracował też bądź prowadził projekty związane z urządzeniami do wykrywania sygnałów ukrytych w szumie od obcych radiostacji, trudnych do wykrycia tradycyjnymi metodami, pozwalające monitorować aktywność i położenie obcych radiostacji, co zawsze stanowi ważną informacje operacyjną. Prof. Katulski jest członkiem wielu rad naukowych, prowadzącym wielu projektów badawczych związanych z obronnością, a także autorem licznych publikacji i artykułów.

Źródło: Muzeum II Wojny Światowej

Galeria zdjęć