Seminarium naukowe Jerzego Kowalewskiego z Karlsruhe Institute of Technology

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe zorganizowane przez Katedrę Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz Wydział IV Nauk Technicznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, podczas którego wystąpi Pan Jerzy Kowalewski.

Seminarium odbędzie się 9-go września (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali EA427 w budynku WETI A (https://campus.pg.edu.pl/building/32/?lang=en).

Temat wystąpienia: "MIMO Channel Sounding and Real-time Communication at 28 GHz".

Jerzy Kowalewski uzyskał tytuł zawodowy inżyniera na Politechnice Gdańskiej w 2011 roku, natomiast tytuł magistra uzyskał w roku 2013 na Karlsruhe Institute of Technology w Niemczech. Obecnie przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej realizowanej w Institut fur Hochfrequenztechnik und Elektronik, Karlsruhe Institute of Technology. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień antenowych oraz propagacji fal radiowych.

Serdecznie zapraszamy!