Uroczysta Akademia Honorowych Dawców Krwi

23 listopada 2019 r. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyła się - w ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża - Uroczysta Akademia Honorowych Dawców Krwi, podczas której - na wniosek Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku - odznaczono blisko stu gdańskich krwiodawców oraz ogłoszono wyniki organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż (PCK) XVI edycji turnieju "Młoda krew ratuje życie".

Swoją obecnością uroczystość uświetnili zaproszeni goście:
- Profesor Jerzy Wtorek – Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej;
- Pan Zenon Filipiak – Dyrektor administracyjny Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej;
- Pan Wiktor Tyburski – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;
- Pan Sławomir Bochniak – Wiceprzewodniczący Pomorskiej Okręgowej Rady HDK PCK;
- Pan Andrzej Blok - Wiceprzewodniczący Pomorskiej Okręgowej Rady HDK PCK;
- Pan Jerzy Pilarski – Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK w Gdańsku;
- Pani Małgorzata Dejdo – reprezentująca Dział Promocji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;
- Pani Grażyna Sztuczkiewicz – sekretarz Pomorskiej Okręgowej Rady HDK PCK.

Mamy wielką radość ogłosić, że wśród odznaczonych i wyróżnionych znaleźli się członkowie Klubu HDK PCK przy Politechnice Gdańskiej, a mianowicie:
- Paweł Siedlecki został odznaczony odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia, która jest przyznawana za oddanie co najmniej 12 litrów krwi;
- Sławomir Ambroziak został wyróżniony Medalem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Mamy również przyjemność ogłosić, że – dzięki organizowanym przez Klub HDK PCK przy Politechnice Gdańskiej akcjom poboru krwi pn. „Politechnika Superbohaterów” – Politechnika Gdańska zdobyła w XVI edycji organizowanego przez PCK turnieju „Młoda krew ratuje życie” następujące nagrody:
- I miejsce w kategorii „Największa liczba akcji poboru krwi”,
- II miejsce w kategorii „Największy wskaźnik aktywności uczelni”.
Puchary w imieniu Politechniki Gdańskiej odebrali: Alicja Olejniczak, Paweł Siedlecki, Szymon Wiszniewski i Sławomir Ambroziak - członkowie Klubu HDK PCK przy Politechnice Gdańskiej.

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym i wyróżnionym krwiodawcom. Dziękujemy również wszystkim Superbohaterom z Politechniki Gdańskiej, którzy przyczynili się do uzyskania nagród przez Politechnikę Gdańską.

Uroczystość była piękna i wzruszająca, co było możliwe dzięki owocnej współpracy wspaniałych ludzi z następujących instytucji i organizacji:
- Klub HDK PCK przy Politechnice Gdańskiej,
- Rejonowa Rada HDK PCK w Gdańsku,
- RCKiK w Gdańsku
- Politechnika Gdańska
- Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Bardzo dziękujemy za tę współpracę.
Kiedy działamy razem, to możemy tworzyć piękne rzeczy, gdyż łączy nas krew, która ratuje życie.

Galeria zdjęć