URSI GASS 2017

W dniach 19-26 sierpnia 2017 r. w Montrealu (Kanada) odbyła się międzynarodowa konferencja Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych oraz Zgromadzenie Ogólne URSI GASS 2017 (International Union of Radio Science General Assembly & Scientific Symposium), w której uczestniczyło 3 pracowników Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych: dr inż. Sławomir J. Ambroziak, mgr inż. Krzysztof Cwalina, mgr inż. Paweł Kosz, którzy wygłosili referaty będące efektem współpracy naukowo-badawczej prowadzonej między Katedrą Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, a Uniwersytetem w Lizbonie i Politechniką w Setubal:

  1. M. M. Ferreira, S. J. Ambroziak, F. D. Cardoso, J. Sadowski, L. M. Correia, Modelling of Statistical Fading Parameters in Maritime Container Terminal Environments.
  2. K. K. Cwalina, S. J. Ambroziak, P. Rajchowski, L. M. Correia, Radio Channel Measurements in 868 MHz Off-Body Communications in a Ferry Environment.
  3. P. T. Kosz, S. J. Ambroziak, L. M. Correia, Radio Channel Measurements in Off-Body Communications in a Ferry Passenger Cabin.

Dwa artykuły dotyczące zagadnienia propagacji fal radiowych w sieciach WBAN w trudnym środowisku promu pasażerskiego zostały wygłoszone podczas sesji technicznej FK2: Various Aspects of Body Area Networks, której organizatorem oraz przewodniczącym był dr inż. Sławomir J. Ambroziak.

Pragniemy również poinformować, że mgr inż. Krzysztof Cwalina oraz mgr inż. Paweł Kosz odebrali z rąk Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych URSI prof. Petera van Daele prestiżowe nagrody Young Scientists Awards.

Załączone pliki