Wręczenie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

W dniu 17 maja w Audytorium Primum budynku Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się uroczyste walne zebranie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, podczas którego dr inż. Piotr Rajchowski odebrał nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Nagroda została przyznana za wybitne osiągnięcia młodego pracownika nauki w dziedzinie nauk technicznych za rozprawę doktorską pt. ,,Badanie i analiza dokładności estymacji położenia obiektów ruchomych w hybrydowym systemie lokalizacyjnym”.

Galeria zdjęć

Załączone pliki