11. spotkanie w ramach akcji COST CA15104 w Gdańsku 11. spotkanie w ramach akcji COST CA15104 w Gdańsku

11. spotkanie w ramach akcji COST CA15104 w Gdańsku
W dniach 4-6 września, kolejne, 11. spotkanie w ramach akcji COST CA15104 odbędzie się... w Gdańsku na wydziale Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG Politechnika Gdańska organizowane przez Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych! Jak widzicie na zdjęciu, komitet organizacyjny jest już w pełni gotowy i czeka niecierpliwie na rozpoczęcie spotkania! Wyrazy podziękowania składamy firmie Radmor, która wsparła Nas materiałami promocyjnymi.

Seminarium naukowe Jerzego Kowalewskiego z Karlsruhe Institute of Technology Seminarium naukowe Jerzego Kowalewskiego z Karlsruhe Institute of Technology

Seminarium naukowe Jerzego Kowalewskiego z Karlsruhe Institute of Technology
Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe zorganizowane przez Katedrę Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz Wydział IV Nauk Technicznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, podczas którego wystąpi Pan Jerzy Kowalewski.

Newsletter akcji COST CA15104 Newsletter akcji COST CA15104

Newsletter akcji COST CA15104
Serdecznie zapraszamy do przeczytania pierwszego newslettera akcji COST CA15104 pod redakcją nowego reprezentanta młodych naukowców ECI dr. inż. Piotra Rajchowskiego! Wewnątrz znaleźć można zarówno informacje o samej akcji, wywiady z naukowcami uczestniczącymi w międzynarodowym projekcie IRACON, jak i wybrane zagadnienia z poszczególnych grup roboczych omówione w trakcie ostatniego spotkania w Oulu. Warto zaznaczyć, iż jedna z sekcji poświęcona jest badaniom modelowania kanału radiowego z uwzględnieniem zjawiska depolaryzacji fali, która jest wynikiem współpracy Politechniki Gdańskiej i University of Lisbon.

Lista przydzielonych i wolnych tematów prac dyplomowych magisterskich Lista przydzielonych i wolnych tematów prac dyplomowych magisterskich

Lista przydzielonych i wolnych tematów prac dyplomowych magisterskich
Lista przydzielonych i wolnych tematów prac dyplomowych inżynierskich dla specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne do realizacji w roku akad. 2018/2019 dostępna jest do pobrania. W dalszym toku należy wypełnić i wydrukować 3 egzemplarze karty dyplomanta ze strony www Dziekanatu. Jeden egzemplarz karty dyplomanta podpisany proszę zostawić u opiekuna pracy, a dwa pozostałe egzemplarze proszę złożyć w sekretariacie katedry (p. EA 429) do 28 czerwca 2019 r. Osoby, które dotychczas nie wybrały tematu mogą to zrobić bezpośrednio w sekretariacie Katedry (p. 429EA) do 28 czerwca 2019 r.

Tematy prac dyplomowych magisterskich dla specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne do realizacji w roku akad. 2019/2020 Tematy prac dyplomowych magisterskich dla specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne do realizacji w roku akad. 2019/2020

Tematy prac dyplomowych magisterskich dla specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne do realizacji w roku akad. 2019/2020
Lista tematów oraz szczegółowe informacje można znaleźć w gablocie i na stronach WWW Katedry: http://eti.pg.edu.pl/katedra-systemow-i-sieci-radiokomunikacyjnych/prace-dyplomowe. Wyboru tematu pracy dyplomowej magisterskiej należy dokonać wyłącznie poprzez stronę https://radiokom.eti.pg.gda.pl do dnia 13 czerwca 2019 r. do godziny 15:00 włącznie, podając maksymalnie 4 warianty wyboru.

Obrony projektów grupowych Obrony projektów grupowych

Obrony projektów grupowych
W dniu 30.05.2019 (czwartek) w sali 427 odbędą się obrony projektów grupowych w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych. W załączniku znajduje się dokument z opisanymi szczegółowymi wymaganiami i zasadami dla każdej z grup projektowych.

Alicja Olejniczak z nagrodą w Konkursie Młodych Autorów Alicja Olejniczak z nagrodą w Konkursie Młodych Autorów

Alicja Olejniczak z nagrodą w Konkursie Młodych Autorów
W dniach 25 - 27 czerwca 2019 r. podczas Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2018 odbył się konkurs na najlepszy referat wygłoszony przez młodego autora przed doktoratem w wieku do 35. lat. Do tego konkursu zgłosiło się 20 uczestników. Komisja konkursowa przyznała trzy nagrody i dwa wyróżnienia, przy czym z nagrodami były związane gratyfikacje pieniężne, sfinansowane przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. W konkursie II miejsce zajęła nasza doktorantka mgr inż. Alicja Olejniczak za referat "Detekcja warunków LOS i NLOS w środowisku wewnątrzbudynkowym przy użyciu algorytmu głębokiego uczenia". Serdecznie gratulujemy!

Awans naukowy Jarosława Sadowskiego Awans naukowy Jarosława Sadowskiego

Awans naukowy Jarosława Sadowskiego
W dniu 18.06.2019 r. Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nadała pracownikowi Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, Jarosławowi Sadowskiemu, stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Certyfikat spełnienia wymagań Normy ISO 9001:2015 Certyfikat spełnienia wymagań Normy ISO 9001:2015

Certyfikat spełnienia wymagań Normy ISO 9001:2015
Środowiskowe Laboratorium Systemów Łączności Bezprzewodowej dla Potrzeb Specjalnych, działające w strukturze Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, uzyskało certyfikat potwierdzający, że wdrożony w laboratorium system zarządzania jakością jest zgodny z normą ISO 9001:2015.

Dr inż. Piotr Rajchowski wybrany reprezentantem młodych naukowców międzynarodowego projektu IRACON Dr inż. Piotr Rajchowski wybrany reprezentantem młodych naukowców międzynarodowego projektu IRACON

Dr inż. Piotr Rajchowski wybrany reprezentantem młodych naukowców międzynarodowego projektu IRACON
Z dumą i przyjemnością informujemy, iż 27 maja 2019 r. podczas spotkania technicznego w Oulu (Finlandia) pracownik naszej Katedry dr inż. Piotr Rajchowski został wybrany reprezentantem młodych naukowców ECI (Early Carrier Investigator) międzynarodowego projektu IRACON. Swoją kadencję będzie pełnił, aż do zakończenia akcji COST CA15104 propagując i koordynując działania projektu związane m.in. z nawiązywaniem współpracy pomiędzy młodymi naukowcami a międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, wdrażaniem młodych naukowców w świat nauki np. poprzez krótkookresowe misje badawcze STSM (Short-Term Scientific Missions) oraz rozpowszechnianiem wyników badań prowadzonych w ramach projektu IRACON na forum międzynarodowym.

XXXV Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON’2019 XXXV Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON’2019

XXXV Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON’2019
W dniach 25-26 kwietnia 2019 r. odbyła się XXXV Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON’2019, organizowana na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Tradycyjnie już, w konferencji wzięli udział studenci specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne oraz pracownicy Katedry!

Seminarium naukowe Profesora Narcisa Cardony z Universitat Politècnica de Valencia Seminarium naukowe Profesora Narcisa Cardony z Universitat Politècnica de Valencia

Seminarium naukowe Profesora Narcisa Cardony z Universitat Politècnica de Valencia
Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe zorganizowane przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz Wydział IV Nauk Technicznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, podczas którego wystąpi Profesor Narcis Cardona z Universitat Politècnica de Valencia. Biografia zawodowa Profesora Cardony dołączona jest do niniejszego zaproszenia.

Prof. Ryszard Katulski odebrał podziękowania podczas posiedzenia Komitetu Narodowego URSI Prof. Ryszard Katulski odebrał podziękowania podczas posiedzenia Komitetu Narodowego URSI

Prof. Ryszard Katulski odebrał podziękowania podczas posiedzenia Komitetu Narodowego URSI
Dzisiaj, podczas posiedzenia Komitetu Narodowego URSI Prof. Katulski odebrał podziękowania za pracę na rzecz Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Radiowych kadencji 2015-2018 oraz aktywną realizację zadań jako Przewodniczącego Komisji A - Metrologii Elektromagnetycznej.

Nagrody Dziekana WETI za najlepsze projekty grupowe Nagrody Dziekana WETI za najlepsze projekty grupowe

Nagrody Dziekana WETI za najlepsze projekty grupowe
W dniu 21-go lutego 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień i nagród Dziekana WETI za najlepsze projekty grupowe. Mamy wielką radość poinformować o wyróżnieniu zespołu projektowego za zrealizowany projekt grupowy pt.: "Mobilny system wspomagania działań poszukiwawczo-ratowniczych Grupy Ratownictwa Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża", którego opiekunem naukowym był dr inż. Sławomir Ambroziak.

Dr inż. Sławomir Jerzy Ambroziak odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi Dr inż. Sławomir Jerzy Ambroziak odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

Dr inż. Sławomir Jerzy Ambroziak odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi
Miło nam poinformować, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, na wniosek Wojewody Pomorskiego, za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został w dniu 12.02.2019 Sławomir Jerzy Ambroziak, pracownik Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Lista przydzielonych i wolnych tematów prac dyplomowych inżynierskich Lista przydzielonych i wolnych tematów prac dyplomowych inżynierskich

Lista przydzielonych i wolnych tematów prac dyplomowych inżynierskich
Lista przydzielonych i wolnych tematów prac dyplomowych magisterskich dla specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne do realizacji w roku akad. 2018/2019 dostępna jest do pobrania. W dalszym toku należy wypełnić i wydrukować 3 egzemplarze karty dyplomanta ze strony http://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/druki-do-pobrania. Podpisane karty dyplomanta (w 3 egzemplarzach) należy dostarczyć do sekretariatu katedry (p. EA 429) najpóźniej do 26 lutego br. W przypadku niedostarczenia karty, potwierdzającej podjęcie realizacji przydzielonego tematu projektu dyplomowego, w niniejszym terminie, od 27 lutego br. temat ten będzie udostępniony do powtórnego wyboru. Osoby, które dotychczas nie wybrały tematu mogą to zrobić bezpośrednio w sekretariacie Katedry (p. EA 429).

Otwarta kolekcja telefonów komórkowych pierwszej i drugiej generacji Otwarta kolekcja telefonów komórkowych pierwszej i drugiej generacji

Otwarta kolekcja telefonów komórkowych pierwszej i drugiej generacji
Dzięki uprzejmości jednego z pracowników naszej Katedry już od dzisiaj można oglądać kolekcję wybranych telefonów komórkowych pierwszej i drugiej generacji! Wystawa została oficjalnie otwarta przez Kolegium Dziekańskie oraz Dyrektora Administracyjnego Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Eksponaty znajdują się we wnęce sali seminaryjnej, która znajduje się na IV piętrze budynku WETI.

Egzaminy dyplomowe inżynierskie Egzaminy dyplomowe inżynierskie

Egzaminy dyplomowe inżynierskie
Egzaminy dyplomowe inżynierskie odbędą się w sali 416EA w terminach: 31.01.2018 (czwartek) od godz. 9:30; 01.02.2018 (piątek) od godz. 9:30. Dokładne terminy dla poszczególnych osób zostaną ogłoszone w późniejszym terminie poprzez system MojaPG.

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Anteny i Propagacja Fal Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Anteny i Propagacja Fal

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Anteny i Propagacja Fal
Następujące osoby: 142970, 150630, 171999, 171584, 171879, 172065, 131259, 172105, 171831, 171656, 172201, 171993, 178703,171967, 171579, 160757, 171735, 165771, 171647, 172024, 171793, 171707, 171823, 171576, 149358, 171625, 171602; powinni przystąpić do zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Anteny i Propagacja Fal - obowiązuje całość materiału. Natomiast osoby: 172100, 165763, 171708, 171837, 165491; powinny przystąpić do zaliczenia poprawkowego z przedmiotu tylko z części propagacyjnej.

Uwaga Studenci 5 semestru! Uwaga Studenci 5 semestru!

Uwaga Studenci 5 semestru!
Poprawkowe zaliczenie z przedmiotu "Projektowanie Sieci Bezprzewodowych" odbędzie się 12 lutego 2019 r. o godzinie 12:00 w sali EA20.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.