Oczekiwania względem kandydatów na SiSR.

Minimum wiedzy i umiejętności z I stopnia:

  1. Podstawowe zagadnienia z telekomunikacji.

  2. Podstawowe zagadnienia z technik bezprzewodowych.

  3. Podstawowe zagadnienia z cyfrowego przetwarzania sygnałów.

  4. Znajomość obsługi podstawowego sprzętu pomiarowego.

  5. Podstawowa znajomość programowania w językach wysokiego poziomu.

  6. Otwartość na podejmowanie nowych wyzwań, przygotowujących do oczekiwań rynku pracy.