Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych aktywnie uczestniczy w kilku konsorcjach naukowo-badawczych, związanych m.in. z Akademią Marynarki Wojennej, Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej SA w Gdyni i znaną gdańską firmą telekomunikacyjną DGT, występując wspólnie w konkursach na realizację prac badawczych, niejednokrotnie w roli lidera takich projektów.

Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom finansowym w ostatnich latach w znacznym stopniu zostało zmodernizowane zaplecze aparaturowe Katedry, co umożliwia podejmowanie zaawansowanych prac naukowo-badawczych oraz innowacyjno-wdrożeniowych dla potrzeb zewnętrznych ośrodków badawczych i środowiska przemysłowego. Zakupiono m.in. analizator widma sygnałów w zakresie od 9 kHz do 26 GHz, analizator obwodów w zakresie od 400 kHz do 20 GHz, uniwersalny tester pomiarowy do badań eksploatacyjnych systemów radiokomunikacyjnych, w tym komórkowych, generatory sygnałów testowych w zakresie od 9 kHz do 6 GHz do badań m.in. systemów radiokomunikacyjnych, zwłaszcza GSM, UMTS, TETRA, CDMA200, WiMAX, WiFi i GPS, specjalizowane programowalne odbiorniki radiokomunikacyjne obejmujące pasmo od 9 kHz do 26,5 GHz, urządzenia antenowe pokrywające pasmo od 20 kHz do 10 GHz oraz stanowiska badawczo-rozwojowe dla techniki i technologii SDR (Software Defined Radio). Wykorzystując zakupione wysoko wydajne karty akwizycji danych zbudowano narzędziowe zaplecze akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów radiokomunikacyjnych.

Aktualnie realizowany jest jeden projekt badawczo-rozwojowy, pozyskany w drodze konkursu ze środków NCBiR:

Realizowany jest również projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: