Studium Podyplomowe - Systemy Komórkowe i Bezprzewodowe

 

Cel oferty:

Umożliwienie zdobycia wiedzy specjalistycznej w zakresie systemów radiokomunikacyjnych komórkowych i bezprzewodowych najnowszej generacji, w tym systemów: GSM/EDGE/GPRS/HSCSD, UMTS, TETRA, DECT, systemów bezprzewodowych rodziny 802.xx i Bluetooth oraz systemów telewizji cyfrowej DVB i radiofonii cyfrowej DAB.

 

Słuchacze:

Słuchaczami studium mogą zostać absolwenci studiów technicznych o specjalnościach telekomunikacja, elektronika, informatyka lub automatyka i robotyka oraz absolwenci innych kierunków studiów technicznych i ścisłych związani zawodowo z w/w specjalnościami.

 

Miejsce kształcenia:

Politechnika Gdańska, Gmach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

 

Czas trwania:

Czas trwania studium wynosi 2 semestry (200 godzin).

Zajęcia odbywają się w sobotę w godz. 9.00-17.00 oraz w niedziele w godz. 9.00-13.00 (co dwa tygodnie).

Termin rozpoczęcia zajęć - początek każdego semestru roku akademickiego (październik lub marzec).

 

Koszt studium:

Koszt studium, zawierający w sobie koszty materiałów pomocniczych, wynosi 2500 zł za semestr. Istnieje możliwość zapłaty w ratach.

 

Dyplomy:

Słuchacze studium otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowego Studium Systemy Komórkowe i Bezprzewodowe po ukończeniu kursu oraz projektu wdrożeniowego.