Zakończone projekty badawcze, badawczo-rozwojowe lub wdrożeniowe:

 • Układ do wykrywania i przeciwdziałania atakom elektronicznym typu spoofing w satelitarnym systemie nawigacyjnym GPS
 • Wymienność pojemności, zasięgów i jakości transmisji dla stacji bazowej systemu UMTS.
 • Projektowanie sieci UMTS z parasolową strukturą komórkową.
 • Adaptacyjny odbiornik RAKE dla systemu UMTS.
 • Bezprzewodowy system monitorowania ładunków kontenerowych w morskim porcie handlowym.
 • Badania propagacji fal radiowych w strefie przybrzeżnej A1 na morzu i opracowanie algorytmu lokalizowania w niej terminala komórkowego.
 • Mobilna stacja pomiarowa zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
 • Nowe schematy kodowania i adaptacyjny odbiór w systemie TETRA z modulacją pi/8D8PSK.
 • Ocena poziomu dojrzałości rozwiązań technicznych systemów bezprzewodowych MIMO.
 • Radiowy system sygnalizacji świetlnej o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych na Jeziorach Mazurskich.
 • Metody i algorytmy lokalizowania terminala ruchomego o podwyższonej jakości w sieci UMTS.
 • Prototyp stanowiska laboratoryjnego do wykrywania sygnałów z rozproszonym widmem.
 • Analiza przepływności łącza radiowego opartego na adaptacyjnych metodach modulacji.
 • Rozpoznanie rozwoju służb radiokomunikacji morskiej oraz opis możliwych działań w gospodarce widmem.

 

Wsparciem narzędziowym dla badań prowadzonych w łącznym paśmie od 9 kHz do 26 GHz jest nowoczesna baza urządzeń pomiarowych:

 • Zestaw uniwersalnych testerów systemów radiokomunikacyjnych (GSM, UMTS, TETRA, CDMA2000, WiMAX, WiFi, GNSS).
 • Stanowiska laboratoryjne do badań technologii radia programowalnego SDR (Software Defined Radio).
 • Analizatory widma sygnałów i analizatory obwodów.
 • Specjalizowane generatory sygnałowe i programowalne odbiorniki radiokomunikacyjne.
 • Certyfikowane anteny pomiarowe.

 

Dzięki pozyskanym środkom finansowym, w tym także dzięki wsparciu Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, w Katedrze działa Środowiskowe Laboratorium Systemów Łączności Bezprzewodowej Dla Potrzeb Specjalnych, w którym posiadamy unikatową aparaturę pomiarowo-badawczą w postaci analizatorów widma i obwodów, specjalizowanych generatorów sygnałowych i programowalnych odbiorników radiokomunikacyjnych oraz uniwersalnych testerów systemów radiokomunikacyjnych, co pokrywa częstotliwościowo pełny zakres do 26 GHz.

Działalność Laboratorium obejmuje prace naukowe, badawcze i rozwojowe w obszarze radiokomunikacji i telekomunikacji oraz wytwarzanie prototypowych urządzeń i oprogramowania. Aby podnieść jakość realizowanych prac w Laboratorium wdrażany jest system zarządzania jakością, którego polityka jakości przedstawiona jest w poniższym pliku.

Polityka jakości Środowiskowego Laboratorium Systemów Łączności Bezprzewodowej Dla Potrzeb Specjalnych