W przeciągu ostatnich kilku lat zespół Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych otrzymał następujące patenty oraz prawa ochronne:

 1. Patent nr 232919 na wynalazek pt. Układ do wykrywania i przeciwdziałania atakom elektronicznym typu spoofing w satelitarnym systeme nawigacyjnym GPS, 2019
 2. Patent europejski nr 3112891 na wynalazek pt. Układ do wyznaczania kierunku nadejścia sygnału radiowego, 2019.
 3. Patent nr 228203 na wynalazek pt. Układ do wyznaczania kierunku nadejścia sygnału radiowego, 2018.
 4. Patent nr 227154 na wynalazek pt. Asynchroniczny system i sposób wyznaczania własnej pozycji osób i/lub obiektów, 2017.
 5. Patent nr 224614 na wynalazek pt. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego, 2017.
 6. Patent nr 225719 na wynalazek pt. Układ do pomiaru czasu nadejścia sygnału w korelacyjnym odbiorniku sygnałów DS-CDMA, 2017.
 7. Patent nr 222850 na wynalazek pt. Sposób pomiaru czasu nadejścia sygnałów w systemie radiolokalizacyjnym opartym na technice rozpraszania widma DS-CDMA, 2016.
 8. Patent nr 219313 na wynalazek pt. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego, 2015.
 9. Patent nr 219314 na wynalazek pt. Sposób i układ do wykrywania sygnałów radiowych z widmem rozproszonym zlokalizowanych poniżej poziomu szumów w obecności zakłóceń wąskopasmowych, 2015.
 10. Patent nr 219345 na wynalazek pt. Sposób i układ do odbioru sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego w odbiorniku korelacyjnym w obecności zakłóceń wąskopasmowych, 2015.
 11. Patent nr 219346 na wynalazek pt. Sposób i układ do odbioru sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego w odbiorniku korelacyjnym w obecności zakłóceń wąskopasmowych, 2015.
 12. Patent nr 220907 na wynalazek pt. Układ do kształtowania widma sygnału radiowego, 2012.
 13. Prawo ochronne nr 67312 na wzór użytkowy pt. Szkielet urządzenia do mobilnego monitoringu zanieczyszczeń gazowych powietrza, 2011.
 14. Prawo ochronne nr 239623 na znak towarowy, 2010.