• Nagroda Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017:

  • Biuletyn PG Nr 46 / 6 lipca 2017 [1]

 • Projekt AEGIS - tarcza antyterrorystyczna:

 • Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne:

  • Konferencja KKRRiT 2018 na WETI PG 6/2018

  • Specjalny numer dot. działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych pt. 5G / BAN w Politechnice Gdańskiej 2-3/2017

  • Specjalny numer dot. działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych pt. Radiolokalizacja w Gdańsku 12/2014 oraz 1/2015

  • Konferencja KSTiT 2013 na WETI PG 8-9/2013

  • Konferencja KKRRiT 2012 na WETI PG w KSiSR 4/2012 oraz 6/2012

  • 60-lecie Wydziału ETI 5/2012

  • Specjalny numer dot. działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych pt. Radiokomunikacja w Gdańsku 2-3/2010

 • Pismo PG:

 • Pomorski Festiwal Nauki PFN

 • Bałtycki Festiwal Nauki BFN

 • Projekt studencki p.t. Inteligentny terminarz [1] [2]

 • Seminarium - Zarządzanie Kryzysowe i Ratownictwo

 • System bezprzewodowego monitoringu bezpieczeństwa publicznego [1] [2]

 • Mobilna stacja bezprzewodowego monitoringu powietrza atmosferycznego [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]