Wybrane zagadnienia współczesnej radiokomunikacji cyfrowej (25 godz.):

 • właściwości kanału radiowego i ich opis;
 • metody dostępu do kanału we współczesnych systemach radiokomunikacyjnych (FDMA, TDMA, CDMA i SDMA);
 • przetwarzanie sygnałów w torze nadawczo-odbiorczym cyfrowego systemu radiokomunikacyjnego;
 • zasady pracy systemów komórkowych;
 • elementy inżynierii ruchu radiokomunikacyjnego;
 • efektywność widmowa i pojemność systemów komórkowych z dostępem TDMA.

 

Ewolucja systemów komórkowych II generacji – system GSM (15 godz.):

 • architektura i charakterystyki systemu GSM;
 • podsystemy szybkiej transmisji danych w systemie GSM (GPRS, HSCSD);
 • architektura systemu GSM na tle architektury systemu III generacji;
 • ewolucja podsystemów transmisji danych w kierunku systemu GSM/EDGE;
 • integracja systemów łączności bezprzewodowej wewnątrz budynków (DECT i GSM-CTS) z systemem GSM.

 

Globalny system radiokomunikacji ruchomej III generacji UMTS (25 godz.):

 • architektura systemu III generacji (sieć szkieletowa, sieć dostępu radiowego UTRAN) oraz jego charakterystyki;
 • usługi w systemie UMTS;
 • technika rozpraszania widma sygnałów i interfejsy radiowe systemu (WCDMA/FDD i WCDMA/TDD);
 • zagadnienia odbioru wielodrogowego sygnałów (odbiór RAKE, 2D-RAKE, redukcja interferencji MUD);
 • pojemność systemu III generacji;
 • nowe techniki szybkiej transmisji danych (HSPDA).

 

Kompatybilność elektromagnetyczna systemów nowej generacji (20 godz.):

 • propagacja fal radiowych w pasmach pracy systemów komórkowych II i III generacji ze szczególnym uwzględnieniem propagacji wewnątrz- i wokołobudynkowej;
 • wpływ parametrów anteny na stan kompatybilności współczesnych systemów radiokomunikacyjnych;
 • anteny inteligentne i technika MIMO.

 

Planowanie i optymalizacja sieci komórkowej III generacji (25 godz.):

 • metodologia planowania sieci komórkowej w systemie z rozpraszaniem widma sygnałów;
 • pojemność i obciążenie interfejsu radiowego WCDMA;
 • metody wyznaczania zasięgów w systemie UMTS;
 • wymienność pojemności i zasięgu a planowanie sieci;
 • przełączanie połączeń a pojemność interfejsu radiowego;
 • optymalizacja sieci dostępowej i szkieletowej;
 • zastosowanie map cyfrowych w systemach ekspertowych do planowania i optymalizacji sieci.

 

Wybrane zagadnienia radiokomunikacji satelitarnej (10 godz.):

 • segment satelitarny systemu UMTS;
 • system Inmarsat i kierunki jego ewolucji;
 • system pozycjonowania GPS i Galileo oraz ich zastosowania.

 

Współczesne systemy bezprzewodowej transmisji danych (15 godz.):

 • systemy wg standardu IEEE 802.xx, w tym: WiFi, UWB, WiMax;
 • standard Bluetooth;
 • sieci ad-hoc.

 

System trankingowy TETRA (5 godz.):

 • właściwości i podstawowe charakterystyki systemu trankingowego TETRA;
 • adaptacyjny charakter konfiguracji systemu;
 • mechanizmy transmisji sygnałów mowy i danych;
 • zastosowanie systemu trankingowego dla potrzeb komercyjnych.

 

Telewizja i radiofonia cyfrowa (25 godz.):

 • kodowanie źródłowe sygnału wizji i dźwięku;
 • systemy transmisji telewizji cyfrowej (DVB-T, DVB-S);
 • przystosowanie wysyłanego sygnału telewizyjnego do charakterystyk kanału;
 • zasada modulacji OFDM;
 • systemy radiofonii cyfrowej (DAB, DRM) i ich charakterystyki.

 

Wdrażanie i bezpieczeństwo systemów radiokomunikacyjnych nowej generacji (20 godz.):

 • czynniki warunkujące planowanie sieci III generacji;
 • uwarunkowania ekonomiczne i koszty wdrażania systemu;
 • wymagania bezpieczeństwa we współczesnych sieciach radiokomunikacyjnych;
 • kryptograficzne metody zabezpieczania informacji w kanale radiowym;
 • zagadnienia niezawodności sieci radiowych.

 

Technologia radia programowalnego SDR (10 godz.):

 • architektura warstwy sprzętowej;
 • architektura warstwy programowej;
 • tworzenie aplikacji użytkowych;
 • koncepcja telekomunikacji programowalnej.

 

Projekt wdrożeniowy z zakresu współczesnej radiokomunikacji (5 godz./osobę).