Projekty oraz prace badawcze zrealizowane i realizowane w Katedrze.

Nazwa programu Działanie/ rodzaj Tytuł projektu i akronim Kierownik Projektu Instytucja finansująca Projekt partnerski Jednostka realizująca Realizacja 
Usługa badawcza   Prace badawcze w ramach projektu „Rozwinięcie zagadnienia Smart Building w oparciu o opracowaną technologię IndoorNavi do lokalizacji w czasie rzeczywistym osób i obiektów w przestrzeni zamkniętej” dr inż. Jarosław Magiera INDOORNAVI spółka z o.o. --- KSiSR WETI PG 2017-2018
POIR 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”/  4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Innowacyjna metoda lokalizowania statków powietrznych w rozproszonym systemie VCS (VCS-MLAT) dr hab. inż. Jacek Stefański, prof. nadzw. PG Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TAK DGT LAB S.A.
KSiSR WETI PG
2017-2020
Ekspertyza   Analizy oddziaływania planowanej inwestycji – wieży radiokomunikacyjnej dla systemów telefonii komórkowej i Internetu szerokopasmowego – na pracę obiektów radiokomunikacyjnych na terenie Portu Lotniczego dr inż. Sławomir Ambroziak Warmia i Mazury
Sp. z o.o.
--- KSiSR WETI PG 2017
Młodzi naukowcy 2016 BiO Przenośne urządzenie do wytwarzania kurtyny elektromagnetycznej (AEGIS) dr inż. Sławomir Ambroziak NCBiR ---- KSiSR WETI PG 2016-2019
POIR 1.1/
1.1.1
System kontroli ruchu lotniczego nowej generacji ADS-B/MLAT dr hab. inż. Jacek Stefański, prof. nadzw. PG AVIONIX ENGINEERING Sp. z o. o. TAK KSiSR WETI PG 2016-2017
Ekspertyza   Sporządzenie „Opinii dotyczącej przydatności kamer do budowy instalacji CCTV pod względem sygnałów wizyjnych na wyjściu kamer w oparciu o kartę katalogową i deklarację CE" dr  inż. Jarosław Sadowski AT SERWIS Jarosław Rawłuszko ---- KSiSR WETI PG 2015
Projekt badawczy BiO System szybkiej transmisji danych multimedialnych dla potrzeb ochrony morskiej granicy państwowej (STRUGA)
http://eti.pg.edu.pl/katedra-systemow-i-sieci-radiokomunikacyjnych/struga
dr hab. inż. Jacek Stefański, prof. nadzw. PG NCBiR TAK KSiSR WETI PG
DGT LAB S.A.
Kon-Wit
2014-2017
Projekt badawczy BiO System i urządzenia do zdalnego monitoringu położenia osób w środowiskach zamkniętych (SALON)
http://eti.pg.edu.pl/katedra-systemow-i-sieci-radiokomunikacyjnych/salon
dr  inż. Jarosław Sadowski NCBiR TAK KSiSR WETI PG
DGT LAB S.A.
Kon-Wit
2013-2016
Projekt badawczy BiO Koncepcja oraz implementacja integracji informacji w rozproszonych elementach systemu wymiany danych Straży Granicznej (KONSOLA) dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek NCBiR TAK KST WETI PG
KSiSR WETI PG
DGT LAB S.A.
2013-2015
Ekspertyza   Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej metodyki wykonywania pomiarów propagacyjno-zasięgowych dr inż. Sławomir Ambroziak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ---- KSiSR WETI PG 2013-2014
Ekspertyza   Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej systemu perymetrycznego dr  inż. Jarosław Sadowski Morski Oddział Straży Granicznej ---- KSiSR WETI PG 2013
Prace badawcze   Prace badawcze, analityczne i doradcze w zakresie technologii telekomunikacyjnych i informatycznych związanych z rozwojem, bezpieczeństwem i niezawodnością pracy Sieci Dystrybucyjnej  prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. zw. PG ENERGA – OPERATOR SA  ---- KSiSR WETI PG 2012 - 
Projekt rozwojowy BiO Demonstrator technologiczny systemu ochrony obiektów mobilnych przed improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi (IED) dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG NCBiR NIE KSiSR WETI PG 2010-2012
Projekt rozwojowy BiO Demonstrator technologiczny systemu automatycznej lokalizacji osób (SALOn)do zastosowań specjalnych dr inż. Jarosław Sadowski NCBiR NIE KSiSR WETI PG 2010-2012
Grant inwestycyjny FNTiP Środowiskowe laboratorium systemów łączności bezprzewodowej dla potrzeb specjalnych dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG MNiSW NIE KSiSR WETI PG 2010 - 2011
Projekt badawczy rozwojowy BiO Demonstrator technologii analizy sygnałów wybranych systemów łączności komórkowej i satelitarnej kmdr por. dr inż. Ryszard Studański MNiSW TAK AMW w Gdyni
KSiSR WETI PG
2009-2011
Projekt badawczy rozwojowy BiO Bezzałogowa wielowariantowa platforma pływająca dla zabezpieczenia działań morskich służb państwowych kontradmirał prof. dr hab. Zygmunt KITOWSKI MNiSW TAK AMW w Gdyni
KSiSR WETI PG
2009-2011
Projekt badawczy rozwojowy   Radiowy system monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych
 Realizacja: 1.08.2009 – 31.01.2012
 Kierownik: 
dr inż. Sławomir Gajewski NCBiR NIE KSiSR WETI PG 2009-2012
Projekt badawczy rozwojowy BiO Demonstrator technologii zakłócania transmisji radiowych z widmem rozproszonym DS CDMA dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG MNiSW NIE KSiSR WETI PG 2009-2011
Prace badawczo-rozwojowo-wdrożeniowe   Wykonanie i przetestowanie prototypu urządzenia nadawczo-odbiorczego do monitoringu zagrożeń dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG PPBW Sp. z o.o.  ----- KSiSR WETI PG 2009-2011
Projekt promotorski   Efektywne formowanie widma radiowego sygnału impulsowego (UWB IR) dla potrzeb wymagań międzysystemowej kompatybilności elektromagnetycznej Kierownik projektu:
dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG
Wykonawca:
mgr inż. Jarosław Sadowski
MNiSW NIE KSiSR WETI PG 2009 - 2011 
Projekt badawczy rozwojowy BiO Demonstrator technologiczny szerokopasmowego łącza bezprzewodowego z widmem rozproszonym dla potrzeb
sieci ad-hoc
dr inż. Jacek Stefański MNiSW NIE KSiSR WETI PG 2008-2010
Praca badawczo-rozwojowa   Wykonanie pracy badawczo-rozwojowej pod nazwą "Radiowe systemy transmi-syjne o dużych przepływnościach, radio pakietowe w mikrofalowych systemach transmisyjnych” zgodnie z umową nr 18/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r. dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. ------ KSiSR WETI PG 2008
Praca badawczo-rozwojowa   Analiza przepustowości łącza radiowego z zastosowaniem techniki modulacji adaptacyjnej dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. ------ KSiSR WETI PG 2008
Grant inwestycyjny   Środowiskowe Laboratorium Cyfrowych Szerokopasmowych Technologii Mobilnych dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG MNiSW NIE KSiSR WETI PG 2007 - 2008
Grant inwestycyjny   Opracowanie mobilnej jednostki pomiarowej do badania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wzdłuż ciągów komunikacyjnych dr inż. Jacek Stefański WFOŚ i GW w Gdańsku
WETI PG
NIE KSiSR WETI PG 2007 - 2008
Projekt badawczy rozwojowy BiO Prototyp stanowiska laboratoryjnego do wykrywania sygnałów DS SS dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG MNiSW NIE KSiSR WETI PG 2007-2010
Praca badawczo-rozwojowa   Rozwój nowoczesnych technik transmisji radiowych wykorzystujących technologię MIMO dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. ------ KSiSR WETI PG 2007
Projekt badawczy rozwojowy   Opracowanie systemu monitorowania ładunków kontenerowych w morskim porcie handlowym dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG MNiSW NIE KSiSR WETI PG 2006-2009
Praca badawczo-rozwojowa   Radiowe systemy transmi-syjne o dużych przepływnościach typu MIMO – analiza i ocena stanu wiedzy, standaryzacji i poziomu dojrzałości rozwiązań technicznych do implemen-tacji dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. ------ KSiSR WETI PG 2006
Pracy naukowo-badawcza Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego na lata 2005-2008 Rozpoznanie rozwoju służb radiokomunikacji morskiej oraz opis możliwych działań w gospodarce widmem  dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG Instytut Łączności ------ KSiSR WETI PG 2006
Projekt badawczy rozwojowy   Mobilny system ekspertowy do badania i analizy zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego
dr inż. Jacek Stefański MNiSW NIE KSiSR WETI PG 2005-2007
Projekt badawczy rozwojowy   Badania propagacji fal radiowych i opracowanie algorytmów lokalizowania telefonu komórkowego w strefie przybrzeżnej na morzu dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG MNiSW NIE KSiSR WETI PG 2005-2007
Projekt promotorski   Projektowanie sieci komórkowej z wykorzystaniem zasobów radiowych systemu UMTS Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski
Wykonawca:
mgr inż. Małgorzata Gajewska
MNiSW NIE KSiSR WETI PG 2005-2010
Grant inwestycyjny   Zakup aparatury naukowo-badawczej służącej potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski
KBN NIE KSiSR WETI PG 2000

Aktualnie realizowany jest jeden projekt badawczo-rozwojowy, pozyskany w drodze konkursu ze środków NCBiR:

Realizowany jest również projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

W ostatnich latach, poczynając od 2005 roku, zespół Katedry pozyskał drogą konkursową wiele projektów badawczo-rozwojowych, w ramach których opracowano i zbudowano, przeważnie w postaci demonstratorów technologii, rozwiązania układowe specyficznych zastosowań współczesnej techniki radiokomunikacyjnej, zwłaszcza dla potrzeb bezprzewodowego monitoringu zagrożeń oraz ochrony bezpieczeństwa publicznego i przemysłowego.

Na przełomie lat 2010-2011, dzięki grantowemu wsparciu Funduszu Nauki i Technologii Polskiej oraz zbudowanym demonstratorom, uruchomiono środowiskowe laboratorium systemów łączności bezprzewodowej do zastosowań specjalnych, w którym prowadzi się zaawansowane prace badawczo-wdrożeniowe w przedmiotowej tematyce. W laboratorium tym zgromadzono następujące rozwiązania systemowe i urządzeniowe wypracowane podczas realizacji projektów badawczych.

  • Demonstrator systemu bezprzewodowego monitoringu kontenerów w transporcie lądowym i morskim lub składowanych w terminalach kontenerowych, pracujący z wykorzystaniem sieci uniwersalnych modułów pomiarowo-telekomunikacyjnych, w zależności od potrzeb także w trybie ad-hoc, przeznaczonych do kontroli w czasie rzeczywistym wybranych parametrów stanu wnętrza kontenerów, np. temperatury, wilgotności, poziomu promieniowani jonizującego, itp.
  • Demonstrator bezprzewodowego systemu zdalnego monitoringu zagrożeń środowiska, pracujący z wykorzystaniem mobilnych stacji pomiarowych ARPOL, który może być zastosowany np. do kontroli stanu zanieczyszczenia środowiska przez podmioty przemysłowe lub transport samochodowy.
  • Radiowy system monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych.
  • Przewoźne stanowisko laboratoryjne do wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym ukrytych poniżej poziomu szumów. Za jego pomocą można wykrywać sygnały rozproszone do kilkunastu dB poniżej tła szumów.
  • Demonstrator naziemnego asynchronicznego systemu radiolokalizacyjnego o nazwie AEGIR (w mitologii nordyckiej określano nią boga mórz i oceanów). System ten przeszedł próby morskie na okręcie Marynarki Wojennej RP i został zgłoszony do europejskiej ochrony patentowej.
  • Demonstrator technologii zakłócania transmisji radiowych z widmem rozproszonym.
  • Demonstrator technologii analizy sygnałów wybranych systemów telefonii komórkowej.
  • Demonstrator systemu automatycznej radiolokalizacji osób do zastosowań specjalnych o nazwie SALOn, przeznaczony do lokalizowania osób/przedmiotów w środowisku wewnątrzbudynkowym. Demonstratorem tym jest zainteresowane Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
  • Demonstrator technologii wytwarzania kurtyny elektromagnetycznej o nazwie AEGIS (w mitologii greckiej oznaczającej tarczę Zeusa), przeznaczony do ochrony obiektów, także mobilnych, przed improwizowanymi ładunkami wybuchowymi IED (Improvised Explosive Device), uruchamianymi drogą radiową. Demonstratorem tym jest zainteresowany m.in. Morski Oddział Straży Granicznej.