Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na portalu Moja PG, a także w Systemie Informacji o Salach SIS.

 

Studia I stopnia stacjonarne

WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

KIERUNEK: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

forma studiów: stacjonarne

Lp. Prowadzący Nazwa zajęć SEMESTR ECTS
forma zalicz. liczba godzin
w ć l p/s
SEMESTR I
1 mgr inż. Szymon Wiszniewski Podstawy programowania
Principles of Programming
Z - - - 1 5
2 dr inż. Jarosław Magiera Hipertekst i hipermedia
Hypertext and Hypermedia
Z - - 1 2 3
SEMESTR III
1 prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski Anteny i propagacja fal
Antennas and Radio Wave Propagation
Z 1 - - 1 2
2 dr hab. inż. Jacek Stefański Podstawy telekomunikacji
Fundamentals of Telecommunications
Z 2 - 1 - 4
3 dr inż. Wojciech Siwicki Architektury komputerów
Computer architectures
E 2 - 1 - 6
SEMESTR IV
1 prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski Technika bezprzewodowa
Wireless Technology
E 1 - 1 - 3
2 mgr inż. Paweł Kosz Platformy Technologiczne
Technological Platforms
Z - - 2 - 3
SEMESTR V
1 prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski Projektowanie sieci bezprzewodowych I
Wireless System Design I
Z 1 - - - 1
2 dr inż. Sławomir Gajewski Sygnały telekomunikacyjne
Telecommunication Signals
Z 1 - - - 1
3 dr inż. Andrzej Marczak Systemy radiokomunikacyjne
Radiocommunication Systems
Z 2 - - - 2
4 dr inż. Krzysztof Cwalina Systemy operacyjne (UNIX, LINUX)
Operating systems (UNIX, LINUX)
Z - - 1 - 2
5 dr inż. Piotr Rajchowski Administrowanie Systemami Komputerowymi
Computer System Administration
Z - - 1 1 6
SEMESTR VI
1 dr inż. Sławomir Gajewski Podstawy radiofonii i telewizji
Fundamentals of Broadcasting
Z 1 - - - 1
2 dr inż. Jarosław Sadowski Projektowanie sieci bezprzewodowych II
Wireless System Design II
Z 1 - - 1 2
3 dr hab. inż. Jacek Stefański Sygnały telekomunikacyjne - laboratorium
Telecommunication Signals
Z - - 1 - 1
4 dr inż. Andrzej Marczak Systemy radiokomunikacyjne - projekt
Radiocommunication Systems
Z - - - 1 1
5 prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski Technika bezprzewodowa - w automatyce
Wireless Technology in Automatic Control
E 2 - 1 - 3
6 dr inż. Andrzej Marczak Technika radia programowalnego dla Informatyki
Software Defined Radio for Informatics
Z - - 2 - 2
7 dr inż. Piotr Rajchowski Bezpieczeństwo systemów komputerowych
Security of computer systems
E 2 - - 1  
SEMESTR VII
1 dr hab. inż. Jacek Stefański Miernictwo radiokomunikacyjne
Radiocommunication Metrology
Z 1 - 1 - 2
2 dr hab. inż. Jacek Stefański Urządzenia radiokomunikacyjne
Radiocommunication Equipment
Z 1 - 1 - 2
3 dr inż. Jarosław Sadowski Podstawy systemów komórkowych
Fundamentals of Cellular Systems
E 1 - - 1 3
4 dr hab. inż. Jacek Stefański Modulacje cyfrowe
Digital Modulation Techniques
E 2 - 2 - 5
5 dr inż. Jarosław Sadowski Komputerowe projektowanie cyfrowego systemu radiokomunikacyjnego
Computer Design of Digital Radiocommunication Systems
Z - - - 2 1
6 dr inż. Sławomir Ambroziak Radiowe sieci BAN
Wireless Body Area Networks
Z 1 - - - 1
7 prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski Seminarium dyplomowe inżynierskie
Bachelor's Thesis Seminar
Z - - - 2 3

* pogrubiono osobę odpowiedzialną za przedmiot i oceny końcowe

Objaśnienia:

w - wykład, ć - ćwiczenia, l - laboratorium, p - projekt, s - seminarium, E - egzamin, Z - zaliczenie, ECTS - uzyskane punkty

 

Studia II stopnia stacjonarne

WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

KIERUNEK: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

forma studiów: stacjonarne

Lp. Prowadzący Nazwa zajęć SEMESTR ECTS
forma zalicz. liczba godzin
w ć l p/s
SEMESTR 0
1 dr inż. Sławomir Ambroziak
dr inż. Wojciech Siwicki
Telecommunications Z 1 - - -  
2 dr inż. Sławomir Gajewski Systemy informatyczne, telekomunikacyjne i elektroniczne w transporcie
Information, telecommunications and electronic systems in transport
E 2 1 1 -  
SEMESTR I
1 prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski Telekomunikacja satelitarna
Satellite Telecommunications
Z 2 - 1 -  
2 dr inż.  Andrzej Marczak Bezpieczeństwo danych w systemach radiokomunikacyjnych
Data Security in Radio Communication Systems
E 1 - 1 - 2
3 dr inż. Jarosław Sadowski Kompatybilność systemów radiokomunikacyjnych
Compatibility of Radio Communication Systems
Z - - - 1 1
4 dr inż. Sławomir Gajewski Nowoczesne systemy radiokomunikacyjne
Modern Radio Communication Systems
E 2 - - 1 3
5 dr hab. inż. Jacek Stefański Technika odbioru radiowego
Reception of Radio Signals
E 1 1 - - 2
6 dr inż. Wojciech Siwicki Projektowanie oprogramowania systemów
Designing Software Systems
Z - - - 1 3
7 dr inż. Małgorzata Gajewska Projekt grupowy
Team Project
Z - - - 2 4
SEMESTR II
1 dr inż. Małgorzata Gajewska
dr inż. Andrzej Marczak
Kodowanie źródłowe i kanałowe w systemach radiokomunikacyjnych
Source and Channel Coding in Radio Communication Systems
Z 2 - - 1 3
2 dr inż. Małgorzata Gajewska Teoria informacji i kodowania
Information Theory and Coding
E 1 1 - - 2
3 dr inż. Jarosław Sadowski Radiowe sieci sensorowe
Radio Sensor Networks
Z 1 - - - 1
4 dr inż. Sławomir Ambroziak Technika odbioru radiowego II
Reception of Radio Signals II
Z - - 1 - 1
5 dr inż. Sławomir Gajewski Systemy radiokomunikacyjne następnych generacji
Next Generation Radio Communication Systems
E 2 - - - 1
6 dr inż.  Andrzej Marczak Technika radia programowalnego
Software Defined Radio
E 1 - - - 1
7 dr inż. Małgorzata Gajewska Projekt grupowy
Team Project
Z - - - 2 2
SEMESTR III
1 prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski
dr inż. Jarosław Magiera
Anteny radiokomunikacyjne i technika MIMO
Radio Communication Antennas and MIMO Technique
E 1 - - - 1
2 dr inż. Jarosław Sadowski Radiowe sieci sensorowe - projekt
Radio Sensor Networks
Z - - - 1 1
3 prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski
dr inż. Sławomir Ambroziak
Radiokomunikacja morska, lotnicza i satelitarna
Maritime, Aerial and Satellite Radio Communications
Z - - - 1 1
4 prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski Seminarium dyplomowe magisterskie
Master's Thesis Seminar
Z - - - 2 3
5 dr inż.  Andrzej Marczak Technika radia programowalnego
Software Defined Radio
Z - - 1 - 1
6 dr inż. Sławomir Gajewski Telewizja inteligentna
Smart TV
E 1 - - - 2

* pogrubiono osobę odpowiedzialną za przedmiot i oceny końcowe

Objaśnienia:

w - wykład, ć - ćwiczenia, l - laboratorium, p - projekt, s - seminarium, E - egzamin, Z - zaliczenie, ECTS - uzyskane punkty