Zasady rekrutacji:

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalna liczba słuchaczy wynosi 12 osób.

 

Przyjmowanie zgłoszeń:

Słuchacze powinni wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz Karta Zgłoszenia na Studium Podyplomowe „Systemy komórkowe i bezprzewodowe” (Karta Zgłoszenia) i dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

 

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk