W Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych odbywają się zarówno cykliczne seminaria, na których pracownicy i doktoranci przedstawiają wyniki swoich prac badawczych, jak i wystąpienia gości spoza Katedry mające charakter przedstawienia stanu wiedzy w zakresie, w którym nawiązywana jest lub trwa współpraca oraz wymiany doświadczeń naukowych, technicznych czy dydaktycznych.

Zaproszenia na seminaria prowadzone przez gości będą się pojawiały na stronie www Katedry przed samymi seminariami. Zapraszamy!

Harmonogram seminariów naukowych
w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)
sala 427 EA, godz. 10.15
Opiekun: dr inż. Jarosław Sadowski
Data Prelegent Temat
12.03.2019 Sławomir Ambroziak Badanie i analiza właściwości kanałów radiowych w sieciach WBAN
27.03.2019 O. Błaszkiewicz, K. Cwalina, A. Olejniczak, P. Rajchowski, J. Sadowski Trend przyszłej radiokomunikacji
09.04.2019 (wtorek) Prof. Narcis Cardona

1. Connected Humans in the 2030 Information Society

2. New 5G deployment challenges in some emering verticals

17.04.2019 Szymon Wiszniewski Charakterystyka zaników w radiowych sieciach WBAN w środowisku wewnątrzbudynkowym
24.04.2019 Alicja Olejniczak Raport z postępów prowadzonych prac badawczych
08.05.2019 Olga Błaszkiewicz Prezentacja postępów z przeprowadzonych prac badawczych
15.05.2019 Robert Burczyk Aplikacja mobilna do pomiaru parametrów sieci komórkowych