e-mail: radiokom@eti.pg.edu.pl     facebook: KSiSRPG

Kierownik
dr hab. inż. Jacek Stefański, prof. nadzw. PG
budynek A pok. 432
Tel.: +48 58 347 1566     e-mail: jstef@eti.pg.edu.pl

Z-ca kierownika
dr hab. inż. Jarosław Sadowski
budynek A pok. 430
Tel.: +48 58 347 1773     e-mail: jaroslaw.sadowski@eti.pg.edu.pl

Sekretariat
inż. Alicja Lizut-Ambroziak
budynek A pok. 429
Tel.: +48 58 347 2562     e-mail: alicja.lizut-ambroziak@eti.pg.edu.pl

Aktualności
Nauka
Dydaktyka

 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.