Charakterystyka prowadzonych zajęć w ramach strumienia Telekomunikacja (studia I stopnia):

Wiedza specjalistyczna otrzymywana na strumieniu Telekomunikacja związana jest z:

 • podstawami systemów informacyjnych,
 • sygnałami telekomunikacyjnymi,
 • projektowaniem systemów bezprzewodowych,
 • systemami radiokomunikacyjnymi,
 • technikami transmisji i komutacji,
 • sieciami komputerowymi,
 • podstawami inżynierii ruchu telekomunikacyjnego,
 • przetwarzaniem dźwięków i obrazów,
 • systemami operacyjnymi,
 • zastosowaniem procesorów sygnałowych,
 • techniką światłowodową w telekomunikacji,
 • systemami i architekturami NGN,
 • systemami i terminalami multimedialnymi,
 • radarami i sonarami,
 • inteligentnymi systemami decyzyjnymi,
 • telemonitoringiem środowiska i systemami GIS,
 • podstawami radiofonii i telewizji.

 

Prezentacja strumienia - plik do pobrania