Projekty realizowane:

Nazwa programu

Działanie /rodzaj

Tytuł i numer projektu

Kierownik

projektu

Instytucja

finansująca

Projekt partnerski

Jednostka realizująca

Projekt badawczy

OPUS 12

Sensor CMOS z inteligentną siecią pikseli o strukturze warstwowej do szybkiej
 rejestracji i jednoczesnego wydobywania informacji z obrazu”

Nr umowy: UMO-2016/23/B/ST7/03733

Realizacja projektu w latach: 2017-2020

 

 

prof. dr hab. inż.

Stanisław Szczepański,

 

NCN

NIE

KSMI WETI PG

 

Projekt badawczy

OPUS 9

"Wydajne metody modelowania i optymalizacji w rozwiązywaniu złożonych obliczeniowo problemów projektowych"

Nr umowy: UMO-2015/17/B/ST6/01857

Realizacja projektu w latach: 2016-2019

 

dr inż.

Sławomir Kozieł,

prof. wizytujący

NCN

NIE

KSMI WETI PG

 

 

Projekt badawczy

PRELUDIUM 10

"Metody automatycznej syntezy optymalnych komórek kompaktowych dla potrzeb projektowania zminiaturyzowanych układów mikrofalowych"

Nr umowy: UMO-2015/19/N/ST7/03305

Realizacja projektu w latach: 2016-2018

 

 

mgr inż.

Piotr Kurgan

NCN

NIE

KSMI WETI PG

 

Projekt badawczy

OPUS 8

„Szybkie projektowanie kompaktowych struktur mikrofalowych i radiowych”

Nr umowy: UMO-2014/15/B/ST7/04683

Realizacja projektu w latach: 2015-2018

 

dr inż.

Sławomir Kozieł,

prof. wizytujący

NCN

NIE

KSMI WETI PG

 

 

Projekty zrealizowane:

Nazwa programu

Działanie /rodzaj

Tytuł i numer projektu

Kierownik

projektu

Instytucja

finansująca

Projekt partnerski

Jednostka realizująca

Projekt badawczy

OPUS 6

 „Efektywna numerycznie wielokryterialna optymalizacja modeli struktur antenowych o dużej złożoności obliczeniowej"

Nr umowy: UMO-2013/11/B/ST7/04325

Realizacja projektu w latach 2014-2017

 

dr inż.

Sławomir Kozieł,

prof. wizytujący

NCN

NIE

KSMI WETI PG

 

 

 

OPUS

"Mikroelektroniczny system wizyjny CMOS do endoskopii kapsułkowej z bezprzewodową transmisją danych i mocy zasilającej"

Nr  umowy UMO-2011/03/B/ST7/03547

Realizacja projektu w latach 2012-2015

 

prof. dr hab. inż.

Stanisław Szczepański

NCN

NIE

KSMI WETI PG

Projekt rozwojowy

 

"Zintegrowany system fotografii laserowej do monitoringu otwartych przestrzeni i zapobieganiu zagrożeniom terrorystycznym"

Nr umowy: O R00000312

Realizacja projektu w latach 2010-2012

 

prof. dr hab. inż.

Stanisław Szczepański

MNiSzW

TAK

 

konsorcjum: Lider WAT; KSMI WETI PG,

CTM Gdynia, Hard Soft Kraków

Projekt rozwojowy

 

 

"Bezprzewodowy system bezpieczeństwa wykorzystujący inteligentne mikrourządzenia rozpoznawcze do przekazywania obrazu i dźwięku wewnątrz budynku"

Nr umowy: O R00 0046 09

Realizacja projektu w latach 2009-2011.

 

prof. dr hab. inż.

Stanisław Szczepański

MNiSzW

NIE

KSMI WETI PG

Projekt badawczy

 

"Projekt i realizacja CMOS specjalizowanego analogowego procesora do wspomagania przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym"

Nr umowy: N N515 423034

Realizacja projektu w latach 2008-2010.

 

prof. dr hab. inż.

Stanisław Szczepański

MNiSzW

NIE

KSMI WETI PG

Projekt rozwojowy

 

"Projekt i realizacja zintegrowanych modułów sieci sensorowej w technologiach FPGA i ASIC do monitorowania środowiska i ruchu pojazdów w obszarach miejskich"

Nr  umowy: R02-01401

Realizacja projektu w latach 2006 – 2009

 

prof. dr hab. inż.

Stanisław Szczepański

MNiSzW

NIE

KSMI WETI PG

Projekt badawczy

 

"Wykonanie i badania teoretyczno-eksperymentalne prototypowych struktur nowego czujnika pola magnetycznego"

Nr umowy: 3 T11B 066 30

Realizacja projektu w latach 2006 – 2008

dr inż.

Wiesław Kordalski

MNiSzW

NIE

KSMI WETI PG

 

 

"Metody projektowania i realizacje układowe programowalnych filtrów analogowych CMOS czasu ciągłego dla wielosystemowych scalonych odbiorników telefonii bezprzewodowej"

Nr umowy: 4 T11B 016 25

Realizacja projektu: 2003-2005

 

prof. dr hab. inż.

Stanisław Szczepański

KBN

NIE

KSMI WETI PG

 

 

"Nowe techniki symulacji układów impulsowego przetwarzania mocy"

Nr umowy: 4 T11B 019 24

Realizacja projektu: 2003 – 2006

dr inż. Wacław Pietrenko

KBN

NIE

KSMI WETI PG

 

 

Projektowanie niskonapięciowych filtrów analogowych CMOS z kompresją przetwarzanych sygnałów.

Nr umowy: 3 T11B 082 26:

Realizacja projektu w latach 2004-2006.

 

prof. dr hab. Michał Białko

KBN

NIE

KSMI WETI PG

 

 

"Programowalne, mieszane układy analogowo-cyfrowe pracujące w trybie prądowym"

Nr umowy: 7 T11B 004 20

Realizacja projektu w latach 2001-2003

 

KBN

NIE

KSMI WETI PG

 

 

Wykorzystanie metod podziału i szeregowania zadań do redukcji poboru mocy układów CMOS"

Nr umowy: T11B 048 20

Realizacja w latach 2001- 2002

dr inż. Władysław Szcześniak

KBN

NIE

KSMI WETI PG

 

 

"Projektowanie i realizacja układowa CMOS i BiCMOS analogowych bloków funkcjonalnych toru odbiornika telefonii komórkowej"

Nr umowy:8 T11B 037 16

Realizacja w latach 1999 –2002.

 

dr hab. inż.

Grzegorz Blakiewicz

KBN

NIE

KSMI WETI PG

 

 

"Metody projektowania i realizacji scalonych układów analogowych CMOS i BiCMOS w strukturach programowalnych"

Nr umowy: 8T11B01114

Okres realizacji 1998-1999

 

prof. dr hab. inż.

Stanisław Szczepański

 

NIE

KSMI WETI PG

 

 

"Metody projektowania i realizacja układowa analogowych filtrów scalonych ASIC CMOS z automatyczną korekcją parametrów"

Nr umowy: 8S50102407

Okres realizacji 1994-1996

 

prof. dr hab. inż.

Stanisław Szczepański

 

NIE

KSMI WETI PG

 

 

Synteza i projektowanie metodami sztucznej inteligencji układów cyfrowych, filtrujących i neuro-podobnych MOS.

Nr umowy: 801059101:

Okres realizacji 1992-1994

 

 

 

NIE

KSMI WETI PG

 

Ponadto:

  • Umowa z Intel Technology Poland, Nr ITP-WETI-ASIC-R-2003-Q3: Koprocesor CMOS ASIC.
  • UmowaNr 015459 z Intel Technology Poland, Nr ITP-TUG-2001/2002-2: Quality of Service (QoS) Hardware Building Block: FPGA Implementation.
  • Umowa z  Chonbuk National University, Electrical & Electronics Circuits and Systems Research Institute, South Korea – projekt: Development of Analog Integrated Circuits for Low-Voltage & Low-Power.  Protocol The Third Session of Polish-Korean Joint Committee on Scientific and Technological Cooperation, July 27, 2001, Warsaw. (Programme of S&T Cooperation for the years 2001-2003).