Konferencja KSTiT 2014

W imieniu Komitetu Sterującego, Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić do udziału w XXX KRAJOWYM SYMPOZJUM TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYKI – KSTIT 2014, które odbędzie się w Poznaniu w dniach 3 – 5 września 2014 r. pod hasłem TELEKOMUNIKACJA SERCEM GOSPODARKI CYFROWEJ.
Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki jest od wielu lat okazją do corocznych spotkań środowiska naukowego, przemysłowego i operatorów sieci funkcjonujących w dziedzinie telekomunikacji i teleinformatyki. Na KSTiT są przedstawiane zagadnienia, nad którymi pracują krajowe ośrodki naukowe, realizowane w ramach projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projektów dla przedsiębiorstw, czy wreszcie w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską. Od lat wielu Sympozjum sprzyja nawiązywaniu kontaktów i planowaniu wspólnych przyszłych prac naukowych i przemysłowych.