Nabór pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych

Gdańsk 10.01.2017 r.

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Teleinformatyki ogłasza nabór pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych "Projektowanie i Zarządzanie Sieciami Komputerowymi" w modułach zajęciowych:

 1. Internet - architektura, metody dostępu, usługi
 2. Zarządzanie i administrowanie sieciami
 3. Bezpieczeństwo pracy sieci komputerowych
 4. Sieciowe systemy operacyjne
 5. Projektowanie sieci komputerowych

w zakresie:

 1. Internet - architektura, metody dostępu, usługi - 10 godzin (wykład ).
 2. Zarządzanie i administrowanie sieciami - 8 godzin (w tym wykład i ćwiczenie).
 3. Bezpieczeństwo pracy sieci komputerowych -12 godzin (w tym wykład i ćwiczenia).
 4. Sieciowe systemy operacyjne - 10 godzin (w tym wykład i ćwiczenia).
 5. Projektowanie sieci komputerowych - 40h godzin (w tym wykład i ćwiczenia)

Obowiązki pracownika:

 1. przeprowadzenie wykładu lub ćwiczeń laboratoryjnych z zagadnień :
  1. Internet - architektura, metody dostępu (Sieci szkieletowe i dostępowe. Protokół i adresacja w sieciach IP, ARP, DHCP, warstwa transportowa TCP/UDP, warstwa aplikacyjnej - usługi)
  2. Zarządzanie i administrowanie sieciami (Modele stosowania, Techniki zarządzania urządzeniami telekomunikacyjnymi )
  3. Bezpieczeństwo sieci (Zagrożenia naruszenia bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych, Zagadnienia systemów zabezpieczeń: Koncepcja i funkcje, Podział systemow, Systemy brzegowe (perimeter), Systemy końcowe (end-point), AAA, Systemy IDS/IPS, Spam/ Wirusy/ Malware/ Spyware/ Adware)
  4. Sieciowe systemy operacyjne (Active Directory, OpenStack ,Wirtualizacja (Linux, Microsoft; systemów i urządzeń))
  5. Projektowanie sieci komputerowych (VoIP - rozwiązania przemysłowe; VoIP - problemy bezpieczeństwa; prowadzenie projektu grupowego)
 2. ocena udziału studentów w zajęciach

Wymagania:

 • znajomość zagadnień Rozwiązań protokolarnych sieci komputerowych lub Zarządzania i administrowania sieciami lub Bezpieczeństwa pracy sieci komputerowych lub Sieciowych systemów operacyjnych
 • doświadczenie w realizacji Zarządzania i administrowania sieciami lub Bezpieczeństwa pracy sieci komputerowych lub Sieciowych systemów operacyjnych w przemysłowych projektach i wdrożeniach teleinformatycznych jako ich kierownik lub uczestnik
 • bezstronność w ocenie pracy studentów, doświadczenie dydaktyczne, przychylny stosunek do studentów, sumienność i punktualność w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Przewidywany okres zatrudnienia: 13.01.2017 - 30.06.2018 na umowę o dzieło.

CV prosimy składać na adres:
Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Teleinformatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub droga elektroniczną na adres:
pluta@eti.pg.gda.pl
do dnia 27.01.2017 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)" Zamawiający zastrzega możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.