Publiczna obrona pracy magisterskiej "e-Learningowy zestaw ćwiczeń laboratoryjnych wdrażanie IPv6"

Katedra Teleinformatyki
Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej

zaprasza na
publiczną obronę pracy magisterskiej

Dyplomant:

Krzysztof Kanigowski

Tytuł pracy:

"e-Learningowy zestaw ćwiczeń laboratoryjnych wdrażanie IPv6"

Obrona odbędzie się
dnia 13 października 2016r.
o godzinie 14.00 w sali 130

Promotor: dr inż. Wojciech Gumiński
Recenzent: dr inż. Krzysztof Nowicki, doc. PG