Publiczna obrona pracy magisterskiej "Koncepcja i implementacja usługi dostarczania proxy email w sieci o nieciągłej i sporadycznej łączności"

Katedra Teleinformatyki
Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej

zaprasza na
publiczną obronę pracy magisterskiej

Dyplomant:

Artur Kaliszewicz

Tytuł pracy:

"Koncepcja i implementacja usługi dostarczania proxy email w sieci o nieciągłej i sporadycznej łączności"

Obrona odbędzie się
dnia 13 października 2016r.
o godzinie 11.00 w sali 130

Promotor: dr inż. Wojciech Gumiński
Recenzent: dr inż. Tomasz Gierszewski