Rozpoczęcie prac w projekcie NetBaltic

15 kwietnia 2015 r. odbyło się pierwsze, organizacyjne spotkanie plenarne projektu NetBaltic (http://netbaltic.pl) poświęconego realizacji wielosystemowej, samoorganizującej się
szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu. W spotkaniu brali udział przedstawieciele instytucji realizujących projekt: Politechniki Gdańskiej, Instytutu łączności, Instytutu Oceanologii PAN, DGT Lab oraz NavSim.

Galeria zdjęć