Studia podyplomowe: Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi

  • Katedra Teleinformatyki oferuje studia podyplomowe:

    Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi

    Więcej informacji na stronie WWW.

    Celem oferowanych studiów podyplomowych jest umożliwienie słuchaczom zdobycia lub uaktualnienia wiedzy z zakresu zarządzania i projektowania sieci komputerowych, uaktualnienie wiedzy słuchaczy z zakresu wykorzystania usług i zarządzania Internetem (sieciami IP), zapoznanie słuchaczy z nowymi rozwiązaniami sieci przewodowych i bezprzewodowych - nowymi standardami, zasadami pracy i metodami zapewniania bezpieczeństwa.