Trust dynamics in a computer communication multi-agent system under selected agent interaction models

W dniu 8.11.2016 dr hab. inż. Jerzy Konorski wygłosił wykład zaproszony pt. "Trust dynamics in a computer communication multi-agent system under selected agent interaction models" w Centrum Nauki o Informacji (NSF Center for Science of Information) uniwersytetu Purdue (USA). Temat wykładu wiązał się ze współczesnymi trendami modelowania i projektowania systemów teleinformatycznych jako systemów wieloagentowych z autonomicznymi, racjonalnymi i wirtualnie anonimowymi agentami wchodzącymi we wzajemne interakcje dla wymiany usług. W trakcie wykładu omówione zostały m. in. nowe wyniki w zakresie strukturalnych własności dynamiki miar reputacji agentów przy ograniczonej dostępności usług dla różnych reguł agregacji danych reputacyjnych.