Katedra prowadzi aktywną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w obszarze szeroko rozumianej teleinformatyki.

Planowane jest prowadzenie prac badawczych dotyczących:

  • Projektowania i oceny efektywności przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN, MAN i WAN
  • Bezpieczeństwa sieciowego, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bezprzewodowych
  • Analizy i projektowania przeżywalnych sieci wielowarstwowych
  • Oceny jakości usług w wielousługowych sieciach IP
  • Projektowanie i ocena narzędzi kształcenia na odległość
  • Analiza i projektowanie rozproszonych mechanizmów komunikacyjnych w środowiskach niekooperacyjnych

Działalność dydaktyczna katedry związana jest z teorią informacji, metodami probabilistycznymi, statystyką matematyczną oraz szeroką gamą przedmiotów z obszaru organizacji pracy , oceny wydajności, zarządzania i projektowania sieci komputerowych. Katedra prowadzi w tym obszarze specjalność Sieci Komputerowe - oferowaną dla studentów kierunku Informatyka.