Pracownicy

dr hab. inż. Jacek Rak
Kierownik katedry, Profesor nadzwyczajny
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 144
prof. dr hab. inż. Józef Woźniak
Profesor zwyczajny
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 149
dr inż. Krzysztof Nowicki
Docent, Zastępca kier. katedry
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 143
mgr Teresa Pluta
Specjalista
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 147
dr hab. inż. Jerzy Konorski
Profesor nadzwyczajny
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 139
dr inż. Tomasz Gierszewski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 140
dr inż. Wojciech Gumiński
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 145
dr inż. Krzysztof Gierłowski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 140
mgr inż. Michał Hoeft
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 145
mgr inż. Kanstantsin Myslitski
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 141
Krzysztof Karwaczyński
Samodzielny referent techniczny
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 146

Profesorowie wizytujący

prof. dr inż. Wojciech Szpankowski

Doktoranci

mgr inż. Karol Rydzewski
mgr inż. Jakub Grochowski

jakgroch@student.pg.edu.pl

Współpracujący

mgr inż. Michał Gawrylczyk
mgr inż. Anas Zain Din