Profil badawczy

Katedra prowadzi aktywną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w obszarze szeroko rozumianej teleinformatyki.

Planowane jest prowadzenie prac badawczych dotyczących:

  • Projektowania i oceny efektywności przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN, MAN i WAN
  • Bezpieczeństwa sieciowego, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bezprzewodowych
  • Analizy i projektowania przeżywalnych sieci wielowarstwowych
  • Oceny jakości usług w wielousługowych sieciach IP
  • Projektowanie i ocena narzędzi kształcenia na odległość
  • Analiza i projektowanie rozproszonych mechanizmów komunikacyjnych w środowiskach niekooperacyjnych