Profil badawczy

Katedra prowadzi aktywną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w obszarze szeroko rozumianej teleinformatyki.

Planowane prace badawcze dotyczą:

  • Projektowania i oceny efektywności przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN, MAN i WAN
  • Bezpieczeństwa sieciowego, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bezprzewodowych
  • Projektowania i oceny mechanizmów niezawodności transmisji w sieciach nowej generacji
  • Oceny jakości usług w wielousługowych sieciach IP
  • Analizy i projektowania rozproszonych mechanizmów komunikacyjnych w środowiskach niekooperacyjnych
  • Projektowania i zarządzania systemami chmurowymi
  • Wykorzystania systemów Internetu Rzeczy (IoT) w specyficznych środowiskach zastosowań (środowiska morskie, wojskowe, ...)