Studia Podyplomowe
Projektowanie i Zarządzanie Sieciami Komputerowymi
XIV edycja

Oferta edukacyjna dla szerokiego grona przedstawicieli firm - użytkowników, projektantów i administratorów systemów i sieci komputerowych

Cel oferty

Szybki rozwój sieci komputerowych i szeroko rozumianej telekomunikacji, wymusza na użytkownikach i projektantach sieci ciągłego uaktualniania wiedzy z zakresu technologii, ich obsługi, projektowania i zarządzania.

Celem oferowanych studiów podyplomowych jest umożliwienie słuchaczom zdobycia lub uaktualnienia wiedzy z zakresu zarządzania i projektowania sieci komputerowych, uaktualnienie wiedzy słuchaczy z zakresu wykorzystania usług i zarządzania Internetem (sieciami IP), zapoznanie słuchaczy z nowymi rozwiązaniami sieci przewodowych i bezprzewodowych - nowymi standardami, zasadami pracy i metodami zapewniania bezpieczeństwa.

Słuchacze

Słuchaczami Studium mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia wyższej uczelni i posiadające podstawowe wiadomości z zakresu użytkowania komputerów. (Pożądana jest znajomość dowolnego systemu operacyjnego. Wskazane jest też by przez czas trwania studiów słuchacze mieli dostęp do Internetu).
Program studiów został opracowany z myślą o:

 • przygotowaniu kadry mającej podejmować decyzje o kierunkach rozwoju sieci komputerowej w firmie i sposobach jej podłączania do Internetu,
 • administratorach sieci pragnących pogłębić swe umiejętności w zakresie zarządzania sieciami,
 • a także projektantach i wykonawcach sieci komputerowych.

Struktura programu

Program studiów umożliwi aktualizację wiedzy i zdobycie nowych umiejętności z zakresu sieci komputerowych, z uwzględnieniem podstawowych wiadomości z pokrewnych dziedzin, z którymi mogą się zetknąć uczestnicy w swojej pracy zawodowej.

Studia obejmują, między innymi, następujące zagadnienia:

 • Internet - architektura, metody dostępu, usługi
 • Przewodowe i bezprzewodowe sieci komputerowe - nowe standardy
 • Zarządzanie i administrowanie sieciami
 • Bezpieczeństwo pracy sieci komputerowych
 • Sieciowe systemy operacyjne
 • Projektowanie sieci komputerowych

Materiały dydaktyczne

Do każdego bloku tematycznego słuchacze otrzymają następujące materiały dydaktyczne:

 1. Konspekty wykładów, wraz ze streszczeniem głównych tez.
 2. Leksykon stosowanych określeń.
 3. Przewodnik po tematyce ze wskazaniem zalecanej literatury.

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w niezwykle bogato wyposażonych laboratoriach (routery firm Cisco, Juniper i Mikrotik - 60 sztuk; przełączniki Ethernet firm Cisco, Intel, Olicom, 3COM, EdgeCore - 100 sztuk, a także koncentratory - 30 sztuk; karty sieciowe Ethernet, bezprzewodowe IEEE 802.11 - 120 sztuk, punkty dostępowe "wireless" - 64 sztuki; WiMax - 6 sztuk, okablowanie światłowodowe i skrętkowe, analizatory sieci, kilkadziesiąt komputerów, ...) pozwalających na bezpośredni wielogodzinny dostęp do zaawansowanego sprzętu sieciowego wszystkim uczestnikom Studium.

.

Kierownik Studiów:

prof. dr hab. inż. Józef Woźniak
Kontakt: tel. +58 347 2223, +58 3471965, e-mail: jowoz@eti.pg.gda.pl

Z-ca Kierownika Studiów:

dr inż. Krzysztof Nowicki
Kontakt: tel. +58 3471859, e-mail: know@eti.pg.gda.pl

Okres zajęć:

Rozpoczęcie zajęć - 20 październik 2018, zakończenie - czerwiec 2019

Czas trwania Studiów:

dwa semestry
Tryb prowadzenia studiów: niestacjonarne
Opłata za uczestnictwo w studiach: 7000 zł/os. Płatność może być rozłożona na dwie raty.

Harmonogram studiów podyplomowych zakłada zrealizowanie 190 godzin zajęć w czasie dwóch semestrów.
Zajęcia będą odbywały się na Politechnice Gdańskiej co 2 tygodnie, w trakcie 13 sesji weekendowych (od końca pażdziernika do końca maja) po 13 godzin wykładowych, seminaryjnych i projektowych - w piątki 4h (16.30 - 19.45) i w soboty 9 h (9 - 13, 14 - 18). Dwie sesje będą realizowane tylko w soboty: sesja 1 - inauguracyjna (październik 2017) (10h) i sesja 15 - przeznaczona na obronę prac projektowych (czerwiec 2018) (11h).

Dyplomy:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Projektowanie i Zarządzanie Sieciami Komputerowymi

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:

prof. dr hab. inż. Józef Woźniak
Kontakt: tel. +58 3471965, +58 347 2223,
e-mail: {jowoz, know, pluta}@eti.pg.gda.pl
dr inż. Krzysztof Nowicki
Kontakt: tel. +58 3471859, e-mail: krzysztof.nowicki@eti.pg.gda.pl

Wydział ETI, Politechnika Gdańska,
ul. Narutowicza 11/12, 80-223 Gdańsk

Koszt Studiów:

Koszt studiów obejmujący materiały dydaktyczne wynosi 3500 zł za semestr (7000 zł za dwa semestry)

Termin rejestracji

15 wrzesień 2018

Dokumenty zgłoszenia

Kwalifikacje słuchaczy przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna na podstawie nadesłanych kart zgłoszeń i kwestionariusza osobowego kandydatów.

 

Program Studiów Podyplomowych

l.p.

Przedmiot/Semestr

Liczba godzin

Sem. 1
w ć l p

Sem. 2
w ć l p

1.

Przewodowe i bezprzewodowe sieci komputerowe - nowe standardy

35

10- 5-

5-15 -

2.

Internet - architektura, metody dostępu, usługi

55

18-17- 

- - 5 15

3.

Zarządzanie i administrowanie sieciami

23

5- 6 -

5-7 -

4.

Bezpieczeństwo pracy sieci komputerowych

20

12 - - -

- - 8 -

5.

Sieciowe systemy operacyjne

20

8 -12-

- - - -

6.

Projektowanie sieci komputerowych

37

2 - - -

5 - - 30

 

suma

 

55-40 -

15-35 45

 

suma

190

95

95

wykład - 70
laboratorium - 75
projekt - 45

Przewodowe i bezprzewodowe sieci komputerowe - nowe standardy

 • przewodowe - rozwiązania gigabitowe, sieci optyczne, Ethernet,,
 • bezprzewodowe - IEEE 802.11, WiMax, Bluetooth, hot-spots
 • multimedia w sieciach LAN i WAN
 • przełączniki i routery - zasady współpracy sieci nowej generacji
 • SDN

Internet - architektura, metody dostępu, usługi

 • sieci szkieletowe, ISP, nowe rozwiązania sieci dostępowych
 • IPv6, zasady migracji i współpracy z sieciami IPv4
 • VoIP, QoS IP, MIP,
 • DNS (dynamic, secure),
 • projekt grupowy

Zarządzanie i administrowanie sieciami

 • protokoły zarządzania SNMP, RMON,
 • usługi katalogowe ADM, LDAP
 • środowiska chmurowe

Bezpieczeństwo pracy sieci komputerowych

 • rodzaje ataków i metody przeciwdziałania
 • IPSec, SSH, SSL, Firewall, VPN
 • RADIUS, IEEE 802.1x

Sieciowe systemy operacyjne

 • architektura klient-serwer
 • porównanie Windows, Unix (Linux)
 • wirtualizacja

Projektowanie sieci komputerowych

 • zasady projektowania sieci lokalnych
 • zasady projektowania sieci rozległych
 • projekt grupowy

Elementy programu mogą ulec modyfikacji, pod potrzeby tematyki projektów wybranych przez uczestników.