Studia Podyplomowe
Projektowanie i Zarządzanie Sieciami Komputerowymi
XIV edycja

Oferta edukacyjna dla szerokiego grona przedstawicieli firm - użytkowników, projektantów i administratorów systemów i sieci komputerowych

Cel oferty

Szybki rozwój sieci komputerowych i szeroko rozumianej telekomunikacji, wymusza na użytkownikach i projektantach sieci ciągłego uaktualniania wiedzy z zakresu technologii, ich obsługi, projektowania i zarządzania.

Celem oferowanych studiów podyplomowych jest umożliwienie słuchaczom zdobycia lub uaktualnienia wiedzy z zakresu zarządzania i projektowania sieci komputerowych, uaktualnienie wiedzy słuchaczy z zakresu wykorzystania usług i zarządzania Internetem (sieciami IP), zapoznanie słuchaczy z nowymi rozwiązaniami sieci przewodowych i bezprzewodowych - nowymi standardami, zasadami pracy i metodami zapewniania bezpieczeństwa.

Słuchacze

Słuchaczami Studium mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia wyższej uczelni i posiadające podstawowe wiadomości z zakresu użytkowania komputerów. (Pożądana jest znajomość dowolnego systemu operacyjnego. Wskazane jest też by przez czas trwania studiów słuchacze mieli dostęp do Internetu).
Program studiów został opracowany z myślą o:

 • przygotowaniu kadry mającej podejmować decyzje o kierunkach rozwoju sieci komputerowej w firmie i sposobach jej podłączania do Internetu,
 • administratorach sieci pragnących pogłębić swe umiejętności w zakresie zarządzania sieciami,
 • a także projektantach i wykonawcach sieci komputerowych.

Struktura programu

Program studiów umożliwi aktualizację wiedzy i zdobycie nowych umiejętności z zakresu sieci komputerowych, z uwzględnieniem podstawowych wiadomości z pokrewnych dziedzin, z którymi mogą się zetknąć uczestnicy w swojej pracy zawodowej.

Studia obejmują, między innymi, następujące zagadnienia:

 • Internet - architektura, metody dostępu, usługi
 • Przewodowe i bezprzewodowe sieci komputerowe - nowe standardy
 • Zarządzanie i administrowanie sieciami
 • Bezpieczeństwo pracy sieci komputerowych
 • Sieciowe systemy operacyjne
 • Projektowanie sieci komputerowych

Materiały dydaktyczne

Do każdego bloku tematycznego słuchacze otrzymają następujące materiały dydaktyczne:

 1. Konspekty wykładów, wraz ze streszczeniem głównych tez.
 2. Leksykon stosowanych określeń.
 3. Przewodnik po tematyce ze wskazaniem zalecanej literatury.

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w niezwykle bogato wyposażonych laboratoriach (routery firm Cisco, Juniper i Mikrotik - 60 sztuk; przełączniki Ethernet firm Cisco, Intel, Olicom, 3COM, EdgeCore - 100 sztuk, a także koncentratory - 30 sztuk; karty sieciowe Ethernet, bezprzewodowe IEEE 802.11 - 120 sztuk, punkty dostępowe "wireless" - 64 sztuki; WiMax - 6 sztuk, okablowanie światłowodowe i skrętkowe, analizatory sieci, kilkadziesiąt komputerów, ...) pozwalających na bezpośredni wielogodzinny dostęp do zaawansowanego sprzętu sieciowego wszystkim uczestnikom Studium.

.

Kierownik Studiów:

prof. dr hab. inż. Józef Woźniak
Kontakt: tel. +58 347 2223, +58 3471965, e-mail: jowoz@eti.pg.edu.pl

Z-ca Kierownika Studiów:

dr inż. Krzysztof Nowicki
Kontakt: tel. +58 3471859, e-mail: know@eti.pg.edu.pl; know@eti.pg.gda.pl

Okres zajęć:

Rozpoczęcie zajęć - 20 październik 2018, zakończenie - czerwiec 2019

Warunkiem uruchomienia studium jest skompletowanie grupy nie mniejszej niż 12 osób.

Czas trwania Studiów:

dwa semestry
Tryb prowadzenia studiów: niestacjonarne
Opłata za uczestnictwo w studiach: 7000 zł/os. Płatność może być rozłożona na dwie raty.

Harmonogram studiów podyplomowych zakłada zrealizowanie 190 godzin zajęć w czasie dwóch semestrów.
Zajęcia będą odbywały się na Politechnice Gdańskiej co 2 tygodnie, w trakcie 13 sesji weekendowych (od końca pażdziernika do końca maja) po 13 godzin wykładowych, seminaryjnych i projektowych - w piątki 4h (16.30 - 19.45) i w soboty 9 h (9 - 13, 14 - 18). Dwie sesje będą realizowane tylko w soboty: sesja 1 - inauguracyjna (październik 2018) (10h) i sesja 15 - przeznaczona na obronę prac projektowych (czerwiec 2019) (11h).

Dyplomy:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Projektowanie i Zarządzanie Sieciami Komputerowymi

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:

prof. dr hab. inż. Józef Woźniak
Kontakt: tel. +58 3471965, +58 347 2223,
e-mail: jowoz@eti.pg.edu.pl
dr inż. Krzysztof Nowicki
Kontakt: tel. +58 3471859, e-mail: krzysztof.nowicki@eti.pg.edu.pl

Wydział ETI, Politechnika Gdańska,
ul. Narutowicza 11/12, 80-223 Gdańsk

Koszt Studiów:

Koszt studiów obejmujący materiały dydaktyczne wynosi 3500 zł za semestr (7000 zł za dwa semestry)

Termin rejestracji

15.10.2018

Dokumenty zgłoszenia

Kwalifikacje słuchaczy przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna na podstawie nadesłanych kart zgłoszeń i kwestionariusza osobowego kandydatów.

 

Program Studiów Podyplomowych

l.p.

Przedmiot/Semestr

Liczba godzin

Sem. 1
w ć l p

Sem. 2
w ć l p

1.

Przewodowe i bezprzewodowe sieci komputerowe - nowe standardy

35

10- 5-

5-15 -

2.

Internet - architektura, metody dostępu, usługi

55

18-17- 

- - 5 15

3.

Zarządzanie i administrowanie sieciami

23

5- 6 -

5-7 -

4.

Bezpieczeństwo pracy sieci komputerowych

20

12 - - -

- - 8 -

5.

Sieciowe systemy operacyjne

20

8 -12-

- - - -

6.

Projektowanie sieci komputerowych

37

2 - - -

5 - - 30

 

suma

 

55-40 -

15-35 45

 

suma

190

95

95

wykład - 70
laboratorium - 75
projekt - 45

Przewodowe i bezprzewodowe sieci komputerowe - nowe standardy

 • przewodowe - rozwiązania gigabitowe, sieci optyczne, Ethernet,,
 • bezprzewodowe - IEEE 802.11, WiMax, Bluetooth, hot-spots
 • multimedia w sieciach LAN i WAN
 • przełączniki i routery - zasady współpracy sieci nowej generacji
 • SDN

Internet - architektura, metody dostępu, usługi

 • sieci szkieletowe, ISP, nowe rozwiązania sieci dostępowych
 • IPv6, zasady migracji i współpracy z sieciami IPv4
 • VoIP, QoS IP, MIP,
 • DNS (dynamic, secure),
 • projekt grupowy

Zarządzanie i administrowanie sieciami

 • protokoły zarządzania SNMP, RMON,
 • usługi katalogowe ADM, LDAP
 • środowiska chmurowe

Bezpieczeństwo pracy sieci komputerowych

 • rodzaje ataków i metody przeciwdziałania
 • IPSec, SSH, SSL, Firewall, VPN
 • RADIUS, IEEE 802.1x

Sieciowe systemy operacyjne

 • architektura klient-serwer
 • porównanie Windows, Unix (Linux)
 • wirtualizacja

Projektowanie sieci komputerowych

 • zasady projektowania sieci lokalnych
 • zasady projektowania sieci rozległych
 • projekt grupowy

Elementy programu mogą ulec modyfikacji, pod potrzeby tematyki projektów wybranych przez uczestników.