II stopień | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

II stopień

Studia II stopnia - magisterskie

Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok akademicki 2023/2024:

Profil:

Elektronika w medycynie i sztuczna inteligencja

Chemia w medycynie

Fizyka medyczna

Zasady wyboru tematów dyplomowych:

1. Po ogłoszeniu listy tematów dyplomowych studenci mają tydzień na zapoznanie się z tematem

2. Od 1 czerwca 2023 roku obowiązują zapisy u wybranych opiekunów (konsultacje z opiekunami)

3. Opiekun wybiera osobę do realizacji danej pracy dyplomowej maksymalnie do 2 tygodni po ogłoszeniu listy tematów

4. O wyborze studenta nie decyduje kolejność zgłoszeń do opiekunów

Zagadnienia egzaminu dyplomowego magisterskiego

W roku akademickim 2022/2023, zgodnie z obowiązującym Regulaminem dyplomowania na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej na egzaminie dyplomant odpowiada na trzy pytania.

Pierwsze pytanie dotyczy głównych celów i wyników osiągniętych w pracy. Kolejne dwa pytania z zakresu przedmiotów realizowanych na II stopniu studiów - "... które nie powinny pozostawać w bezpośrednim związku z pracą dyplomową" - ustala komisja egzaminacyjna.

Zasady zaliczenia przedmiotu "Praca dyplomowa magisterska" w semestrze 2

Przedmiot kończy się oceną. Ocena wystawiana jest na podstawie przedstawionego raportu - szczegóły wymagań w załączniku.