Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki prowadzone są następujące kierunki studiów:

Studia I stopnia Studia II stopnia
Automatyka i robotyka Automatyka i robotyka
Elektronika i telekomunikacja Elektronika i telekomunikacja
Informatyka Informatyka
Inżynieria biomedyczna Inżynieria biomedyczna
Inżynieria danych Technologie kosmiczne i satelitarne


Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Warsztaty elektroniczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.