Profil "Bazy danych" | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Profil "Bazy danych"

Profil "Bazy danych"

Katedra prowadzi jeden z profili dyplomowania na poziomie studiów inżynierskich. Program profilu oferuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, implementacji i administracji baz danych, a także projektowania i integracji systemów obiektowych z bazami danych.

Sylwetka absolwenta: Absolwent profilu Bazy danych potrafi projektować i implementować złożone systemy z wykorzystaniem nowoczesnych mechanizmów bazodanowych, a także zna procesy i obiektowe środowiska wytwarzania oprogramowania i umie je wykorzystywać do budowy dużych systemów informatycznych.

Program profilu na studiach I stopnia:

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Semestr

Aplikacje baz danych

mgr inż. Aleksandra Nabożny

1W+1L

7

Projektowanie skalowalnych systemów obiektowych

dr Adam Przybyłek, dr inż. Michał Wróbel

1W+1L+1P

7

Nierelacyjne bazy danych

dr inż. Grzegorz Gołaszewski, dr inż. Teresa Zawadzka

1W+2L

7

Zarządzanie systemami baz danych

dr inż. Grzegorz Gołaszewski, dr hab. inż. Agnieszka Landowska

W+2L

7