NMIO-ICK | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

NMIO-ICK

Projektowanie interfejsu człowiek-komputer

Liczba godzin:  14 godz. (8 godz. wykładów, 6 godz. ćwiczeń)

Zaznajomienie uczestników z zasadami projektowania interfejsu człowiek-komputer oraz ze związaną z tym bazą pojęciową i techniczną.

Treść wykładów

- miejsce i rola interfejsu użytkownika w systemie informatycznym.

- wpływ interfejsu użytkownika na ergonomię i użyteczność produktu informatycznego.

- standardy i metody opisu interfejsu.

- zasady projektowania interfejsu użytkownika.

- metody i techniki realizacji dialogu człowiek-komputer.

- ograniczenia wynikające z charakterystyk organizmu ludzkiego.

- metody testowania, oceny i doskonalenia interfejsu użytkownika.

- przygotowanie i organizacja testów użyteczności.

- budowa i testowanie prototypów interfejsu użytkownika.

- organizacja współpracy z użytkownikami podczas projektu informatycznego.

Treść ćwiczeń

Tematyka ćwiczeń dotyczy praktycznego stosowania poznanych metod opisu, projektowania i oceny interfejsu użytkownika.